Złe wieści dla osób starających się o kredyt mieszkaniowy

Od dziś wchodzi w życie druga część Rekomendacji T, która dotyczy tzw. dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych dla potencjalnych kredytobiorców. Wprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego restrykcje mogą utrudnić zakup nieruchomości zwłaszcza ludziom młodym, którzy nie posiadają jeszcze oszczędności na wkład własny.

Rekomendację uchwalono w lutym tego roku, a jej pierwsza część wprowadzona w sierpniu 2010 roku zalecała, by banki przy udzielaniu kredytów wymagały od klientów większych niż dotychczas zabezpieczeń. Jednym z takich zabezpieczeń jest np. wkład własny który może wynosić nawet 20 procent w przypadku kredytu zaciąganego w walucie obcej.

Druga część Rekomendacji T wchodząca w życie 23 grudnia 2010 r. zaleca, aby suma rat osoby spłacającej kredyt nie przekraczała 50 procent jej wynagrodzenia. W przypadku osób zarabiających powyżej średniej krajowej, próg ten wynosi 65 procent przychodu.

Zdaniem analityków rynku nieruchomości dostęp do kredytów może zostać zamknięty nawet dla 3 mln Polaków, głównie ludzi młodych, którzy nie będą w stanie sprostać wymaganiom banków.

Koniecznie sprawdź  Krajowy Fundusz Mieszkaniowy zlikwidowany