Jelcz Laskowice – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS

Jelcz Laskowice – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS

Stan realizacji programu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, który został przyjęty uchwałą nr CLXXXII/1009/2002 Zarządu Miasta i Gminy w Jelczu – Laskowicach z dnia 18.09.2002r. i zaktualizowany Zarządzeniem nr 482/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice z dnia 12.01.2009r. przedstawia się następująco:

VI etap (lata 2013-2014) – w trakcie realizacji

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS-8 na działce nr 10/60 AM-34 przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach o pow. 1245,57 m2 (24 lokale mieszkalne). Planowane rozpoczęcie robót budowlanych – jesienią 2013r.

VII etap (lata 2014-2015) – oczekuje na rozpoczęcie realizacji

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS-9 na działce nr 10/56 AM-34 przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach o pow. 1795,45 m2 (36 lokali mieszkalnych). Planowane rozpoczęcie robót budowlanych – czerwiec 2014r.

Całkowita realizacja programu to: 260 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej około 13 000 m2.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS

ul. Techników 29,
55-221 Jelcz-Laskowice
tel. (0-71) 318 81 47, fax 318 88 31

3.5/5 - (6 votes)