Nowe zasady gospodarowania publicznym zasobem mieszkaniowym – konferencja

Próbujemy od dłuższego czasu rozwiązać kwestie publicznych zasobów mieszkaniowych. W konfrontacji z rynkiem, w takim kształcie, w jakim zasoby są regulowane obecnie obowiązującymi przepisami prawa, misja gmin i państwa wobec tych, którzy zaspokajają swoje potrzeby mieszkaniowe, zaczyna być problematyczna – mówił 30 stycznia br. w siedzibie ministerstwa podsekretarz stanu Piotr Styczeń podczas konferencji z przedstawicielami samorządów lokalnych na temat problematyki ochrony praw lokatorów i prawa własności.

Od dłuższego czasu samorządowcy zgłaszają do ministerstwa potrzebę zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego i w ustawie o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Wynika ona z oceny programów wsparcia mieszkalnictwa, zwłaszcza działań gmin w ramach strategii mieszkaniowych i wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym. Celem tych zmian powinno być zwiększenie atrakcyjności programu dla samorządów realizujących przedsięwzięcia na postawie ustawy, a co za tym idzie zwiększenie liczby powstających lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gmin, poprawienie efektywności publicznego zasobu mieszkaniowego i przybliżenie możliwości użytkowania lokali najbardziej potrzebującym.

Obecnie rozważane są prace nad podjęciem w tym obszarze nowej inicjatywy ustawodawczej. W ramach bieżących konsultacji i współpracy między przedstawicielami samorządów gospodarujących publicznym zasobem mieszkaniowym i ministerstwem przeprowadzono spotkanie konsultacyjne i przygotowano ankietę oceniającą ewentualne warianty zmian. Samorządowcy wyrażali opinie w zakresie skutków ewentualnych zmian dla gospodarowania posiadanym zasobem mieszkaniowym.

Rate this post