Seminarium „Założenia polityki mieszkaniowej państwa”

W bieżącym roku w ramach opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury, przyjętego przez rząd i skierowanego do Sejmu dokumentu „Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku” realizujemy cztery ważne projekty. Przygotowaliśmy zmiany w zakresie programu „Rodzina na Swoim”, którymi aktualnie zajmuje się Senat oraz propozycję w zakresie uelastycznienia zasad najmu lokali komunalnych – projekt założeń zmian ustawy o ochronie praw lokatorów i ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz projekt założeń ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych – powiedział 5 lipca br. wiceminister Piotr Styczeń podczas zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe seminarium „Założenia polityki mieszkaniowej państwa”.

Przedstawiciele zarządu stowarzyszenia i specjalnych grup roboczych podczas spotkania zaprezentowali wiceministrowi P. Styczniowi główne założenia przygotowanych przez grupę ekspertów projektów materiałów konferencyjnych na XXI Konferencję Spalską, która odbędzie się w październiku. Dwa najważniejsze to „Założenia polityki mieszkaniowej państwa” oraz „Ustawa o polityce mieszkaniowej państwa”.

Konferencje Spalskie, organizowane przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, poświęcone są aktualnym problemom budownictwa mieszkaniowego, problemom finansowania oraz propozycjom zmian regulacji dotyczących mieszkalnictwa. Uczestnicy jubileuszowej XX konferencji przez aklamację przyjęli wniosek, aby zamiast wniosków końcowych opracować społeczny projekt ustawy w sprawie polityki mieszkaniowej państwa.

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe jest stowarzyszeniem pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego i posiadającym osobowość prawną. Stowarzyszenia proponuje rozwiązania prawne w zakresie mieszkalnictwa i zabiega o dostęp obywateli do własnego mieszkania, o prowadzenie efektywnej polityki czynszowej, o właściwą gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, o rozwój różnych form budownictwa mieszkaniowego.

 

Rate this post