Z lokatora na właściciela

Lokatorzy Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na korzystnych warunkach będą mogli stać się właścicielami zajmowanych mieszkań. Wszystko za sprawą pięciomilionowego kredytu zaciągniętego przez JTBS.

Zaciągnięty kredyt obciąży Jarocińskie TBS na 30 lat.

– Ma to na celu umożliwienie obecnym najemcom zakup lokali, czyli przejście ze statusu lokatorskiego na własnościowy – stwierdza prezes JTBS Tomasz Wawrocki.

Podpisane porozumienie umożliwi obecnym najemcom JTBS zaciąganie preferencyjnych kredytów na wykup mieszkań, a co za tym idzie stając sie ich właścicielami. Przejdą z wysokiego czynszu (8,50 zł za m2) na niższy (2 zł za m2). Chętni na wykup mieszkań będą mogli uzyskać kredyt w banku PKO.

– Myślę, że ta idea spotka się z dużym zainteresowaniem i sukcesywnie będziemy się wyzbywać tych lokali. Sądzę, że sprzedaż ukształtuje się średnio na poziomie 3 do 5 lokali w skali roku – podkreśla Wawrocki.

Takie rozwiązanie zagwarantuje JTBS dodatkowe pieniądze, dzięki którym będzie można budować kolejne obiekty. W najbliższych planach jest budowa budynku czternastorodzinnego, który na chwilę obecną jest już w połowie zasiedlony. Jeżeli zainteresowanie będzie duże w ramach projektu być może powstaną dwa budynki.

Rate this post