Wyzwania polityki mieszkaniowej

Mieszkalnictwo jest jednym z kluczowych obszarów działań resortu. Do tej problematyki podchodzimy w sposób zintegrowany, co oznacza, że aktywność państwa nie ogranicza się wyłącznie do działań podejmowanych w ramach wąsko rozumianej polityki mieszkaniowej – powiedział wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski podczas III Kongresu Rozwoju Mieszkalnictwa, który odbył się 22 maja 2014 r. w Warszawie.

Wzorem wcześniejszych edycji, III Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa cieszył się ogromnym zainteresowaniem; udział w nim wzięło prawie 140 osób – w głównej mierze prezesów zarządów, dyrektorów, przedstawicieli kierownictw wyższego szczebla oraz właścicieli firm zarządzających nieruchomościami.

Wiceminister Orłowski przedstawił priorytety i działania resortu sprzyjające poprawie sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Omówił również najważniejsze założenia dokumentów, które odnoszą się do tego zagadnienia. – W projekcie Krajowej Polityki Miejskiej poprawa warunków mieszkaniowych na obszarach zdegradowanych stanowi jeden z ważniejszych elementów rewitalizacji – podkreślił wiceszef resortu. Dodał, że programy rewitalizacji powinny zawierać elementy poprawy jakości substancji mieszkaniowej, a lepsze mieszkania to też inwestycja dająca wzrost wartości i atrakcyjności dzielnicy.

Zagadnienia związane z mieszkalnictwem uwzględniać będzie również aktualnie opracowywany w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju projekt Narodowego Planu Rewitalizacji. – Kompleksowa rewitalizacja nie jest możliwa bez rozwiązywania problemów mieszkalnictwa – dodał Orłowski. Wiceszef resortu przypomniał, że inwestycje związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej zasobów mieszkaniowych mogą liczyć na wsparcie z funduszy europejskich, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz regionalnych programów operacyjnych. Omówił również instrumenty polityki mieszkaniowej, które odgrywają istotną rolę w rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

III Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa, zorganizowany przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami przy współudziale Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, został objęty Patronatem Honorowym podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Pawła Orłowskiego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rate this post