Wysokie stawki ogrzewania,straty ciepła budynku jak więc oszczędzać ???

Wysokie stawki za ogrzewanie, mała skuteczność termoizolacji budynku, jak temu zaradzić i zaoszczędzić do 65% aktualnych wydatków na ogrzewanie

Inwestor ma do dyspozycji różne możliwości przeprowadzenia „renowacji energetycznej budynku”. Po pierwsze należy wymienić docieplenie od strony pomieszczeń, często budzące jednak zastrzeżenia spowodowane złymi doświadczeniami techniki, które jednak w tej chwili nabrały technicznej dojrzałości dzięki specjalnie dobranym materiałom izolacyjnym. Innym elementem jest zmniejszenie zawartości wilgoci w elewacyjnych materiałach budowlanych jak cegła i beton stosowane w 80% do wykonywania ścian i stropów.

W ramach ogólnoświatowych poszukiwań skutecznych sposobów „renowacji energetycznej budynku” istniejącej substancji budowlanej, od połowy lat 80-tych trwają wzmożone badania budowlano-techniczne rozwiązań z obszaru termoizolacji wewnętrznej. Szczególną uwagę poświęca się w tym przypadku zjawisku nadmiernego gromadzenia się wilgoci w przekroju ściany. Przyczyną takiego skutku uszkodzenia budynku są m.in. mikropęknięcia pokrycia warstwy tynkowej, czyli dosłownie tłumacząc pęknięcia podłużne i poprzeczne wypraw tynkarskich, często odspojone od ocieplenia na skutek działań wody,słońca i mrozu

Tak, więc nawet najbardziej zaawansowany system dociepleń po kilkunastu latach przestaje spełniać swoje zadania termoizolacyjne budynku i staje się poważnym problemem większości bloków w Polsce, przez którego uszkodzenia powstają olbrzymie straty ciepła wewnątrz budynku, – czyli tego, za co płacimy nie małe pieniądze.

Próbowano rozwiązać ten problem za pomocą najróżniejszych warstw paroizolacyjnych, szybko jednak stwierdzono szereg problemów o to dwa najważniejsze z nich:

  • Złącza elementów budowlanych oraz przejścia przez te elementy a także ich odkształcenia stanowią problem trudny do rozwiązania, przykładem mogą być głowice belek stropów drewnianych
  • Pozytywna cecha, polegająca na zapobieganiu dyfuzji pary wodnej względnie jej kondensacji wewnątrz elementu budowlanego, przeciwdziała jednocześnie w okresie letnim wysychaniu konstrukcji obciążonej wodą opadową w kierunku wnętrza budynku.

Obecnie bardzo krytykowana jest podatność konstrukcji z paraizolacją lub warstwą ograniczającą dyfuzję pary wodnej na uszkodzenia a także ich ograniczona trwałość przyczynia się do coraz częstszych inwestycji zarządców budynków poprzez „renowację energetyczną budynku”

Ale co w przypadku, kiedy istnieje możliwość izolacji termicznej wewnętrznej?

Czy stosować tego typu rozwiązania i czy mają one szanse na stosowanie w ogólnym budownictwie a nawet przy remontach budynków? Czy inwestycje tego typu są opłacalne dla przeciętnego „Kowalskiego?

Zacznijmy od wyjaśnienia, co to właściwie jest Termoizolacja Wewnętrzna

Inteligentny system termoizolacji wewnętrznej, (bo tak go nazywamy), łączy aktywność kapilarną, termoizolacyjność i zdolność regulacji zawartości wilgoci w powietrzu. Czyli tego, co powoduje tak duże straty ciepła w budynkach, oferuje niepowtarzalne połączenie bezpiecznych z punktu widzenia stosowania, aktywnych kapilarnie materiałów krzemianowo wapiennych i wysokiej izolacyjności termicznej pianek organicznych.

W ramach całego systemu, dzięki obecności buforującej wilgoć warstwy sorpcyjnej, dysponujemy dodatkowo regulacją wilgotności powietrza, zapewniającą przyjemny klimat w pomieszczeniu i pewną ochronę przed powstawaniem pleśni i grzybów.

System taki zapewnia nam m.in

  1. Najwyższe parametry termoizolacyjne (λ = 0,031 W/mK)
  2. Spełnia wymogi przepisów o ochronie energii
  3. Jest aktywnym kapilarnie i przez to w 100% zabezpiecza przed wilgocią i pleśnią
  4. Reguluje wilgotność powietrza, zapewnia przyjemny klimat
  5. Wyraźnie i trwale redukuje koszty ogrzewania
  6. Możliwy do stosowania we wszystkich budynkach bez zmiany wyglądu elewacji
  7. Bardzo mała grubość systemu zapewnia możliwe stosowanie miejscowe, czyli wszystkie ściany szczytowe, wnęki okien i drzwi balkonowych, progi pod drzwiami
Tak, więc reasumując otwarta na dyfuzję pary wodnej, aktywna kapilarnie termoizolacja wewnętrzna buforuje wilgoć pochodzą z powietrza znajdującego się w pomieszczeniu oraz przyczynia się do regulowania i poprawy klimatu. Aktywność kapilarna zapewnia szybkie rozprowadzenie wilgoci na dużej powierzchni w okresie zimy. Schnięcie zostaje przyśpieszone a termoizolacyjność poprawia się.
Rate this post