Wykorzystanie georadaru w budownictwie

Przy realizacji inwestycji budowlanych bardzo często przeprowadza się różnego rodzaju badania, a niektóre z nich wymagają zastosowania georadaru.

Na jakiej zasadzie działa to urządzenie? Jakie jest jego wykorzystanie w budownictwie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Jak działa georadar?

Georadar to urządzenie rejestrujące zmiany parametrów fal, które są emitowane oraz odbierane przez budowane anteny, co umożliwia wykrycie wszelkich anomalii w badanej strukturze.

Jego działanie polega na emitowaniu impulsów elektromagnetycznych, a następnie rejestrowaniu odbitych fal. W dalszej kolejności są one przetwarzane przez specjalistyczne oprogramowanie georadaru, dzięki czemu możliwe jest stworzenie obrazu przedstawiającego przekrój badanej powierzchni.

Wykorzystanie georadaru w budownictwie

W tym miejscu warto zaznaczyć, że badanie przy użyciu georadaru jest bezinwazyjne, co sprawia, że jego przeprowadzanie nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne.

Zasięg georadaru uzależniony jest natomiast przede wszystkim od mocy zastosowanej anteny nadawczej i z reguły nie przekracza kilkudziesięciu metrów.

Zastosowanie georadaru w budownictwie

Jak wspomniano we wstępie jedną z dziedzin, w której bardzo często wykorzystuje się georadar, jest budownictwo. Wynika to z faktu, że badania przy użyciu georadaru przeprowadza się zarówno w przypadku wznoszenia nowych budynków, jak i diagnostyki już istniejących.

W przypadku realizacji nowych inwestycji badanie georadarem umożliwia zweryfikowanie jednorodności podłoża, czy zlokalizowanie wód podziemnych. Badania przy użyciu georadaru w diagnostyce już istniejących budynków pozwala natomiast zweryfikować między innymi:

  • grubość poszczególnych elementów, np. płyt fundamentowych, czy stropów;
  • występowanie pustek i miejsc niedogęszczonych, które mogą znajdować się pod powierzchnią płyt fundamentowych;
  • występowanie delaminacji, czy zarysowań poziomych;
  • układ zbrojenia – rozstaw prętów oraz ich otuliny w elementach żelbetowych;
  • występowanie infrastruktury sanitarnej lub elektrycznej wbudowanej w elementy konstrukcyjne, lub znajdujące się bezpośrednio pod nimi;
  • zakres zawilgocenia poszczególnych elementów.

W tym miejscu warto podkreślić, że badania przy użyciu georadaru stosowane są nie tylko przy wznoszeniu obiektów mieszkalnych, ale również w budownictwie przemysłowym, drogowym, czy kolejowym. W zależności od przeznaczenia georadaru należy odpowiednio dobrać jego moc, a szeroka gama tego typu urządzeń znajduje się w ofercie Viateco.

Dokładność badań z zastosowaniem georadaru

Wspomniano już wcześniej, że zasięg georadaru uzależniony jest przede wszystkim od mocy zastosowanej w nim anteny. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że w budownictwie badaniom przy użyciu georadaru poddawane są również powierzchnie o niewielkiej grubości, co nie wymaga dużego zasięgu anteny, ale dokładności pomiarów.

W związku z tym antena musi być odpowiednio dopasowana do zastosowania, a najczęściej wykorzystuje się te, których częstotliwość mieści się w przedziale od 400 do 2 500 MHz.

Wynika to głównie z faktu, że antena o częstotliwości 400 MHz pozwala przeprowadzić badanie do głębokości około 3 metrów, a jej rozdzielczość pionowa wynosi około 20 cm.

Zastosowanie anteny o wyższej częstotliwości (np. 2000 MHz) sprawia, że georadar jest w stanie zbadać strukturę podłoża do głębokości około 40 cm, a rozdzielczość pionowa wynosi w tym przypadku od 2 do 3 cm.

Rodzaje badań przy użyciu georadaru

Warto mieć świadomość, że badania przy wykorzystaniu georadaru mogą mieć różną formę, co przekłada się na duże możliwości jego zastosowania. Z reguły przybierają one jedną z dwóch form, a mianowicie profilowania georadarowego bądź mapowania georadarowego.

Profilowanie georadarowe to badanie, które jest przeprowadzane wzdłuż pojedynczych profili stanowiących linie wytyczone w terenie. Przeprowadza się jest najczęściej w celu rozpoznania geologicznego lub geotechnicznego.

Mapowanie georadarowe jest natomiast przeprowadzane w celu stworzenia map głębokościowych w formie obrazów 3D. Pozwala to rozpoznać duże obiekty lub te, które charakteryzują się nieregularnymi kształtami. Dzięki temu jest to podstawowa metoda stosowana w celu rozpoznawania sieci infrastruktury podziemnej.

Podsumowując należy stwierdzić, że wykorzystanie georadaru w budownictwie jest bardzo popularne, a przeprowadzanie badań z jego udziałem daje naprawdę duże możliwości.

Pozwalają one bowiem nie tylko określić parametry konkretnego podłoża, ale także wykryć wiele problemów, których zbagatelizowanie mogłoby wiązać się z wieloma problemami, na czele z wydłużeniem okresu robót, czy zwiększeniem ich kosztów.

Rate this post
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl