Wspólnota ma prawo zlicytować twoje mieszkanie, gdy zalegasz z czynszem

Trybunał Konstytucyjny w werdykcie wydanym 29 lipca uznał za zgodny z konstytucją art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali. Przepis ten mówi, że „jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat (…), wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości”.

Trybunał rozpatrywał sprawę na wniosek właściciela mieszkania z Mielca. Nie płacił on opłat od kilku lat, gdyż nie zgadzał się ze sposobem ich naliczania przez wspólnotę mieszkaniową. W roku 2009 jego zaległości sięgały już kwoty 70 tys. zł, co stanowiło równowartość ok. 40 proc. ceny rynkowej mieszkania. W tej sytuacji właściciele pozostałych mieszkań stracili cierpliwość i podjęli uchwałę o licytacyjnej sprzedaży mieszkania dłużnika.

W uzasadnieniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego mężczyzna twierdził, że przymusowa sprzedaż jego mieszkania narusza gwarantowane mu przez konstytucję prawo własności oraz że sankcja jest zbyt wysoka w stosunku do przewinienia.

Trybunał uznał, że przepisy pozwalające wspólnocie na dokonanie licytacji mieszkania są zgodne z konstytucją. – Ochronie podlegają prawa i interesy pozostałych właścicieli lokali, a także chroniony jest porządek publiczny – uzasadniał sędzia Mirosław Granat. Według Trybunału, kwestionowany przepis jest w stanie prowadzić do zamierzonego skutku wobec mieszkańca, który długotrwale zalega z opłatami. Sędzia podkreślił, że art. 16 ust. 1 jest „ostatnim bastionem właścicieli przed postępowaniem członka wspólnoty, który narusza ich wspólny interes”. Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, w której właściciele nie chcą się dokładać do utrzymania budynku. Może to zagrozić stabilności finansowej wspólnoty.

Zadłużony lokator zapowiedział, że to nie koniec walki o mieszkanie. Swoich praw zamierza teraz dochodzić w Strasburgu.

Zobacz także:
Zakaz wywieszania informacji o zadłużonych mieszkaniach
Sytuacja właścicieli lokali budynku w przypadku nabycia od gminy części nieruchomości przez osobę trzecią
Odpowiedzialność lokatora za zalanie innego mieszkania

Rate this post