Więcej zapłacimy za wywóz śmieci

W nowym roku należy się spodziewać sporych podwyżek opłat za wywóz śmieci z gospodarstw domowych. Opłaty za odpady wrosną gdyż, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, śmieci zamiast na wysypiska trafią do tzw. regionalnych instalacji przetwarzania odpadów.

Do końca tego roku samorządy muszą wprowadzić Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przyjąć pakiet uchwał z nią związanych. Będą one obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. Od tego czasu samorządy będą odpowiedzialne za odbiór śmieci od wszystkich mieszkańców, a ci będą płacić tzw. podatek śmieciowy, czyli jednakową stawkę, bez względu na to, ile śmieci produkują. Chodzi o to, by mniej tzw. odpadów biologicznych było wyrzucanych na wysypiska, a więcej odzyskiwanych. Taki wymóg narzuca na nas Unia Europejska.

Gmina będzie odpowiedzialna za zorganizowanie systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i za ich późniejsze zagospodarowanie. Dotychczas to właściciele nieruchomości decydowali, która firma odbierała od nich śmieci. W myśl nowych przepisów wybór takiej spółki należy tylko i wyłącznie do gminy. W drodze przetargu będzie ona wybierać jeden podmiot świadczący usługi na całym jej terenie, a w przypadku większych gmin – na określonym obszarze.

Ustawa przewiduje cztery warianty naliczania opłat: w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym, na podstawie metrażu zajmowanego lokalu, ilości zużytej wody czy też opłatę uśrednioną ryczałtową.

Mimo że ustawa tego nie nakazuje, niektóre gminy objęły odbieraniem śmieci również firmy. Przedsiębiorcy zarzucają władzom wyciąganie od nich pieniędzy.

Rate this post