Coraz więcej lokatorów nie płaci czynszu

Co trzeci Polak deklaruje, że swój czynsz zapłaci w pierwszej kolejności – tak wynika z badania przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. Jednak rzeczywistość jest mniej optymistyczna, bo w ciągu roku o 9% wzrosła liczba osób notowanych za tę zaległość w Krajowym Rejestrze Długów.

Rozbieżność pomiędzy naszymi deklaracjami a stanem faktycznym spowodowana być może obecną sytuacją rynkową, w której część mieszkańców zmuszona zostaje do dokonania wyboru, które ze swoich zobowiązań zapłacą. Zwiększenie się liczby osób, które nie radzą sobie ze zobowiązaniami czynszowymi, może być jednym z pierwszych sygnałów pogarszającej się sytuacji finansowej Polaków.

Najwięcej dłużników czynszowych jest na Śląsku i Mazowszu. W porównaniu z ubiegłym rokiem sytuacja zmieniła się o tyle, że Górnoślązacy zamienili się z Mazowszanami miejscem na najwyższym podium i stanowią oni aż 21% wszystkich dłużników mieszkaniowych, co jest wzrostem o ponad pięć punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego raportu.

Dłużnicy mieszkaniowi są raczej osobami starszymi. Ze względu na podział wiekowy najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku 46-55 lat (26,45% wszystkich dłużników mieszkaniowych). Zalegają oni średnio na kwotę 9 700 złotych. Grupą wiekową o najwyższym średnim zadłużeniu są lokatorzy w wieku 56-65 lat, którzy zalegają średnio na kwotę 10 875 złotych.

Średnie zadłużenie notowane w Krajowym Rejestrze Długów wynosi 9 831,26 złotych na dłużnika. Znacząco od tej kwoty odbiegają statystyki dla województwa opolskiego, gdzie kwota ta wynosi ponad 15 tysięcy złotych. Na drugim biegunie znajduje się województwo lubuskie. Tutaj kwota zadłużenia wynosi niewiele więcej niż 3 tysiące złotych. Wśród zadłużonych mieszkańców aż w 12 województwach nieznacznie, ale przeważają kobiety. Jedynie w województwie lubuskim, podkarpackim, śląskim i pomorskim prym wśród niesolidnych lokatorów wiodą mężczyźni. Kobiety stanowią prawie 51% wszystkich dłużników notowanych w Krajowym Rejestrze Długów za niepłacenie czynszu.

Pracownicy działów windykacji spółdzielni mieszkaniowych wskazują trzy główne powody, dla których zadłużają się mieszkańcy spółdzielni. Pierwszym z nich jest na pewno wygoda i szukanie oszczędności kosztem innych mieszkańców spółdzielni. Kolejnym – najzwyklejsze zapominalstwo – tacy lokatorzy zalegają najczęściej na małe kwoty i pouczeni szybko regulują swoje zobowiązania. Ostatnim, z którym spółdzielnie spotykają się coraz częściej, jest ubożenie społeczeństwa – opłaty rosną nieproporcjonalnie szybciej od dochodów. Lokatorzy częściej też żalą się na trudną sytuację na rynku pracy, a co za tym idzie – zmniejszenie wpływów domowego budżetu.

Rate this post