Warszawa – TBS Warszawa Południe

Warszawa – TBS Warszawa Południe. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Włodarzewskiej 63 w Warszawie

Obecnie trwa procedura przetargowa, której celem jest wybór wykonawcy przedmiotu zamówienia:
„Kompleksowa realizacja inwestycji budowlanej w zakresie zaprojektowania oraz realizacji pod klucz dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, ze wszystkimi instalacjami ogólnego przeznaczenia, położonych w Warszawie przy ulicy Włodarzewskiej 63.”

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pory w Warszawie

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa realizacja pod klucz budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym ze wszystkimi instalacjami ogólnego przeznaczenia położonego w Warszawie przy ulicy Pory.

Planowany termin realizacji – lipiec 2015 r.
Liczba mieszkań – 42 szt.

TBS Warszawa Południe
ul. Mińska 52/54,
03-828 Warszawa
tel. (22) 698 60 18, fax 698 60 29

Rate this post