W Olkuszu TBS na nowych zasadach

Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wkrótce rozpocznie budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej i Dworskiej w Olkuszu. Nowością jest, że mieszkania będą dostępne na wynajem w formule docelowej własności.

Inwestycja będzie sfinansowana w 50% ze środków własnych Olkuskiego TBS i udzielonego kredytu inwestycyjnego, 50% będą stanowiły środki pochodzące z umów o współfinansowanie lokalu mieszkalnego, na zasadach partycypacji w formule docelowej własności, gdzie stronami są OTBS Sp. z o.o. oraz Partycypant – Najemca. Po upływie 5 lat od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku, mieszkania będzie można wykupić na własność. Wpłacona partycypacja zostanie wówczas zrewaloryzowana i zaliczona na poczet sprzedaży.

Szacowany średni koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania wynosi 3500 zł brutto i jest to kompletny stan wykończeniowy. Ostateczna wysokość partycypacji tj. 50% przygotowania i realizacji inwestycji będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu na budowę budynku. Rozliczenie i finalne określenie kosztów budowy lokalu nastąpi w terminie do 60 dni od daty odbioru technicznego budynku.

W budynku przy ul. Kolejowej i Dworskiej znajdzie się 36 mieszkań. Lokale o powierzchni od 45 do 62 m2 składać się będą z pokoi, kuchni, łazienek i przedpokoju. Wszystkie zostaną wykończone tak, by można było w nich natychmiast zamieszkać. Wyposażone zostaną w płytki, panele, urządzenia sanitarne w łazienkach, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, grzejniki. W kondygnacji podziemnej oraz na zewnątrz budynku zaplanowano miejsca parkingowe dla mieszkańców.

Olkuskie TBS posiada już pozwolenie na budowę. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem procedury przetargowej na wybór instytucji współfinansującej inwestycję.

Zobacz także:

Olkuskie TBS – aktualne inwestycje

Ubiegamy się o mieszkanie z TBS – krok po kroku

Rate this post