W Choceniu powstaną mieszkania na wynajem w docelowej własności

Nie trzeba mieć zdolności kredytowej, jedynie zdolność finansową do zapłaty czynszu i początkowego wkładu partycypacyjnego. Można samemu ustalić potrzebną powierzchnię mieszkania i zaprojektować rozmieszczenie pomieszczeń, a także ustalić standard wyposażenia mieszkania.

Przy ulicy Czerniewickiej w Choceniu powstaną bloki mieszkalne z mieszkaniami na wynajem w tzw. docelowej własności. Wójt Gminy Choceń w porozumieniu z Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Rypinie mają zamiar wybudować mieszkania nie tylko dla mieszkańców gminy Choceń, ale również dla wszystkich chętnych spoza gminy. Kredyt na budowę zaciąga TBS Rypin a opłatę można płacić w ratach wraz z czynszem. Po zapłaceniu ostatniej raty wynajmujący stanie się  właścicielem mieszkania.

Spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych odbędzie się 29 lipca br., godz. 18.00 w Choceńskim Centrum Kultury

Rate this post