Tychy – Tyskie TBS

Tychy – Tyskie TBS. Rozbudowa i adaptacja na lokale mieszkalne budynku przy ul. Nowokościelnej 11 w Tychach

Obecnie trwa procedura przetargowa na „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy i adaptacji budynku przy ul. Nowokościelnej 11 w Tychach na lokale mieszkalne oraz adaptacji sali gimnastycznej na archiwum (w tym zagospodarowanie terenu) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”.

W budynku planuje się wydzielenie do 40 mieszkań – niezależnych lokali mieszkalnych, komunikacji ogólnodostępnej wraz z klatkami schodowymi, pomieszczeń technicznych, pomocniczych i komórek lokatorskich, wykorzystując istniejącą kubaturę i projektowaną nadbudowę.

Tyskie TBS
ul. Budowlanych 59,
43-100 Tychy
tel./fax (0-32) 227 03 70

 

Rate this post