Trwa nabór na mieszkania TBS w Polkowicach

Burmistrz Polkowic i Zarząd Polkowickiego TBS zaprasza do składania wniosków na najem mieszkań w systemie partycypacji realizowanych przez PTBS w Polkowicach w nowej inwestycji usytuowanej u zbiegu ulic Targowej i 3 Maja.

Łącznie w trzech budynkach powstaną 52 mieszkania – Budynek B1 – 16 mieszkań, B2 – 12 mieszkań i B3 – 24 mieszkania. W budynkach znajdują się również garaże podziemne wielostanowiskowe.

Umowy partycypacyjne zawierane będą według następującej kolejności:

1. W pierwszej kolejności z osobami znajdującymi się na liście osób do przydziału mieszkań czynszowych w gminie Polkowice – wg kolejności na liście.
2. W drugiej kolejności z osobami, które zostały zakwalifikowane przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałami nr 20/13 z dnia 06.08.2013 i nr 22/13 z dnia 03.10.2013 r. a nie podpisały umów partycypacyjnych w budynku B4 z powodu braku lokali mieszkalnych odpowiadających ich potrzebom w chwili złożenia propozycji przez PTBS Sp. z o.o. i złożyły pisemną prośbę aby wziąć je pod uwagę w kolejnej inwestycji Spółki. Warunkiem zakwalifikowania się jest ponowne złożenie kompletnego wniosku w bieżącym naborze.
3. W trzeciej kolejności z osobami które w terminie do 31.05.2014r. miały złożony wniosek o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy Polkowice – wg. ilości pkt. wyliczonych przez Urząd Gminy Polkowice na dzień 31.05.2014r.
4. W dalszej kolejności z pozostałymi osobami – wg. kolejności wpływu do Spółki kompletnego wniosku o najem z partycypacją.
5. Spółka udostępni w ramach inwestycji 3 lokale mieszkalne które mogą być przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W pierwszej kolejności mieszkania te będą proponowane osobom o orzeczonym stopniu niepełnosprawności. W przypadku braku chętnych do zawarcia umowy partycypacyjnej obowiązują zasady określone w pkt.1-4 a mieszkania będą mieszkaniami standardowymi.

Najemcy przed zamieszkaniem muszą uiścić partycypację wynoszącą 30% kosztów budowy. Obecnie kwota partycypacji wynosi ok. 1050 zł za 1 mkw. mieszkania. Dokładne kwoty będą znane po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę inwestycji. Wpłata partycypacji odbywać się będzie w trzech transzach: I transza 10% w ciągu 45 dni od podpisania umowy, II transza 10% – 30 październik 2015 r., III transza 10% – 27 kwiecień 2016 r.
Na dzień podpisywania umowy najmu wymagane będzie wniesienie kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, w wysokości 12-krotnego miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Obecnie to 10,45 zł za 1 mkw. mieszkania (miejsce postojowe w garażu podziemnym wielostanowiskowym jest ujęte w kwocie czynszu).
Zarówno kwota partycypacji jak i kaucja są waloryzowane i zwracane w całości po wypowiedzeniu umowy najmu i jego zakończeniu, jeśli wynajmujący nie zalega z zapłatą czynszu.

Przykładowe koszty z tytułu najmu dla mieszkania o powierzchni 50 mkw.:
– kwota partycypacji – 52.500,00 zł,
– kaucja mieszkaniowa – 3.135,00 zł,
– czynsz za lokal – 522,50 zł/miesiąc + opłaty za ogrzewanie, prąd, woda, ścieki, śmieci, etc.

Wniosek o najem lokalu wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w terminie do dnia 19.09.2014 r. w sekretariacie Spółki PTBS w Polkowicach ul. Rynek 6 w godzinach 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.
Polkowickie TBS planuje przekazać klucze do mieszkań w ręce lokatorów po 2 latach od rozpoczęcia budowy tj. w trzecim kwartale 2016 r.

Przeczytaj również:

Polkowickie TBS – aktualne inwestycje

Mieszkanie TBS krok po kroku

Rate this post