TBS woj. małopolskie

TBS Kraków

(AMW TBS Kwatera)

ul. Ernesta Cieślewskiego 17/lok. 26
31-444 Kraków
tel. 693 080 794


TBS Kraków „Krak-System”

(Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Krak-System” S.A.)

ul. Śliwkowa 6,
31-982 Kraków
tel. (0-12) 644 99 88, 642 02 20
krak-system.com.pl


TBS Kraków

(Krakowskie TowarzystwoBudownictwa Społecznego Sp. z o.o.)

Pawilon przy budynku
ul. Bartla 19E,
30-317 Kraków
tel. (0-12) 656 05 03,


TBS Nowy Sącz

(Sądeckie TBS)

ul. Kusocińskiego 4a
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 540 11 70, 18 540 11 80, 18 540 11 90
aktualne inwestycje
stbs-nowysacz.pl


TBS Trzebinia

(Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o.)

ul. Matejki 1,
32-541 Trzebinia
tel. 32 612 23 53


TBS „Złocień”

(Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOCIEŃ” Spółka z o.o.)

ul. Radzikowskiego 25,
31-315 Kraków
tel. 12 638 22 12
tbs-zlocien.com.pl


GTBS Gorlice

(Gorlickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o. o.)

ul. Legionów 3,
38-300 Gorlice
tel. 18 353 73 10
www.gtbs.gorlice.pl


TBS w Chrzanowie

(Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o. o. )

ul. Sokoła 30,
32-500 Chrzanów
tel. (0-32) 623 02 37
aktualne inwestycje: Chrzanów, Trzebinia
www.tbs-chrzanow.com.pl


TBS „Kliny-Zacisze” Kraków

(Kliny-Zacisze S.A. Towarzystwo Budownictwa Społecznego)

ul. Wadowicka 3A,
30-415 Kraków
tel. (0-12) 267 22 55,
www.tbsklinyzacisze.pl


TBS Proszowice

(Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS-Proszowice” Sp. z o.o.)

ul. 3 Maja 72,
32-100 Proszowice
tel. (0-12) 386 13 24


Małopolskie TBS „Małopolska”

(TBS Małopolska Sp. z o.o.)

ul. Lipska 8,
30-611 Kraków
tel. 12 659 90 35
aktualne inwestycje:  Wadowice, Skawina


TBS Tarnów

(Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.)

ul. Graniczna 8 a,
33-100 Tarnów
tel./fax (0-14) 688 99 80
aktualne inwestycje
www.tarnowskietbs.pl


TBS Oświęcim

(Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.)

ul. 11 Listopada 10,
32-600 Oświęcim
tel.(0-33) 844 40 64
aktualne inwestycje
www.otbs.eu


TBS Olkusz

(Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.)

ul. Kr. K. Wielkiego 61,
32-300 Olkusz
tel./fax (0-32) 643 02 51
aktualne inwestycje
otbs.olkusz.pl


TBS Zakopane

(Zakopiańskie TBS TKGK Sp. z o.o.)

ul. Kościuszki 21,
34-500 Zakopane
tel./fax (0-18) 206 13 11
aktualne inwestycje
www.ztbs-zakopane.pl


TBS „Południe” Kraków

(Towarzystwo Budownictwa Społecznego Południe Sp. z o.o.)

ul. Marii i Bolesława Wysłouchów 30A,
31-503 Kraków
tel. 12 650 42 41
www.tbspoludnie.pl


TBS Invest Wawel

(Invest Wawel Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego)

ul. Wapienna 2,
30-544 Kraków
tel. (0-12) 656 62 09wojewodztwo-malopolskie

Rate this post