TBS „Motława” z certyfikatem najwyższej jakości

Mieszczące się w Gdańsku Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. zdobyło tytuł „Najwyższa Jakość” oraz „Srebrne godło QI 2011” w kategorii: QI Services – usługi najwyższej jakości.

Kapituła złożona z przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Forum ISO 9000 oraz redaktorów Forum Biznesu – dodatku informacyjno-promocyjnego do Dziennika Gazety Prawnej doceniła i nagrodziła starania TBS „Motława” związane z wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości we wszystkich aspektach działalności. Tym samym gdańskie TBS zdobyło licencję na posługiwanie się znakiem QI.

Konkurs Forum Jakości Quality International jest przedsięwzięciem skierowanym do działających na terytorium Polski instytucji, producentów i usługodawców, mogących poszczycić się osiągnięciami na najwyższym, światowym poziomie. W 2011 r. odbyła się piąta edycja konkursu

Rate this post