TBS do likwidacji

Radni Czarnej Białostockiej (woj. podlaskie) podjęli decyzję o likwidacji miejscowego Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Burmistrz Tadeusz Matejko w uzasadnieniu podaje, że spółka utworzona kilkanaście lat temu w ogóle nie rozpoczęła swojej działalności. Towarzystwo nie zostało nawet wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Rate this post