Szczecinek – ZGM TBS w Szczecinku

Szczecinek – ZGM TBS w Szczecinku. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej w Szczecinku

Budynek mieszkalny – wysokość zabudowy do 4 kondygnacji nadziemnych. Powierzchnia zabudowy ok. 550 m2, powierzchnia całkowita budynku ok. 2150 m2, powierzchnia użytkowa mieszkań ok. 1500 m2. Oczekiwana liczba mieszkań 30.

Przebudowa budynku koszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Polnej w Szczecinku

Budynek koszarowy przebudowywany na mieszkalny – wysokość zabudowy 4 kondygnacje nadziemne w tym poddasze. Powierzchnia zabudowy ok. 515 m2, powierzchnia użytkowa budynku ok. 1500 m2. Oczekiwana liczba mieszkań 25.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS
ul. Cieślaka 6 b,
78-400 Szczecinek
tel. (94) 37 412 25, 37 461 74, 37 461 75,
fax 37 412 12

Rate this post