Sytuacja w budownictwie mieszkaniowym w pierwszym półroczu 2010 r.

Według  wstępnych danych GUS, w I półroczu br. oddano do użytkowania 63 993 mieszkania, tj. o 16,0% mniej niż w 2009 r. i o 7,6% mniej w porównaniu z okresem styczeń-czerwiec 2008 r. W budownictwie społecznym czynszowym oddano do użytkowania 1 798 mieszkań tj. o 44,8% więcej niż przed rokiem.

Na ożywienie na rynku budowlanym wskazuje wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto. W okresie sześciu miesięcy br. rozpoczęto budowę 81 068 mieszkań, tj. o 19,5% więcej  niż w analogicznym okresie ub. roku (mimo spadku w samym czerwcu o 4,7%). Natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia wyniosła w tym okresie 82 081 mieszkań, tj. o 9,0% mniej niż przed rokiem. Spadek liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia obserwowany jest od listopada 2008 r., ale jego skala zmniejsza się od początku 2010 r.

Największy udział (51,1%) w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych mieli inwestorzy indywidualni, mimo że w okresie styczeń-czerwiec 2010 r. wybudowali o 4,2% mniej mieszkań niż przed rokiem, tj. 32 709. W tej grupie inwestorów nadal odnotowano spadek zainteresowania uzyskiwaniem pozwoleń na budowę, chociaż jest on nieco mniejszy niż w poprzednim okresie. Otrzymano  pozwolenia na budowę 50 132 mieszkań, tj. o 2,7% mniej niż przed rokiem. Odnotowano również niewielki spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto  –  45 173 mieszkania, tj. o 0,8% mniej niż w analogicznym okresie 2009 r.

Deweloperzy w I półroczu oddali 25 540 mieszkań (co stanowiło 39,9% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 29,2% mniej niż w ub. roku. W okresie styczeń-czerwiec br. w tej grupie inwestorów rozpoczęto budowę 31 466  mieszkań, tj. o 67,2% więcej niż w 2009 r. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę uzyskano pozwolenia – 28 538, tj. o 13,1%.

Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie sześciu miesięcy 2010 r. oddały do użytkowania 2 605 mieszkań, tj. o 17,8% mniej niż przed rokiem. Mniejsza była również liczba pozwoleń uzyskanych przez spółdzielnie mieszkaniowe (na 1 624 mieszkania, wobec 2191). Wzrosła natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto do 2 143, tj. o 13,4%.

Pozostali inwestorzy (budownictwo społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) oddali do użytkowania w ciągu sześciu miesięcy 2010 r. łącznie 3 139 mieszkań, tj. o 13,2% więcej niż w ub. roku. W okresie tym w budownictwie społecznym czynszowym oddano do użytkowania 1 798 mieszkań (o 44,8% więcej niż przed rokiem). W budownictwie komunalnym wybudowano 1260 mieszkań (o 3,7% więcej), a w zakładowym – 81 (wobec 317 mieszkań w I półroczu ub. roku). Liczba mieszkań, na których budowę uzyskano pozwolenia spadła w tej grupie do 1 787 (wobec 3 572), wzrosła natomiast liczba mieszkań których budowę rozpoczęto do 2 286, tj. o 43,2%.

W okresie styczeń-czerwiec  br. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w pięciu województwach (największy w opolskim – o 87,6%, świętokrzyskim – o 45,0% i podlaskim – o 36,5%). W województwie mazowieckim oddano 13 595 mieszkań, tj. o 27,6% mniej niż przed rokiem. Z pozostałych województw największy spadek odnotowano w  małopolskim – o 39,4%, dolnośląskim – o 25,9%, lubuskim – o 24,3 % i lubelskim – o 23,0%.

Rate this post