Spotkanie w sprawie budownictwa mieszkaniowego

Program budownictwa na lata 2010-2020 stwarza możliwości uzyskania dostępu do własnego mieszkania również tym osobom, które nie dysponują w początkowym okresie zdolnością kredytową, wymaganą dla uzyskania kredytu hipotecznego. Szukamy rozwiązań prawnych, które pozwoliłyby im partycypować w kosztach wybudowania lokalu w ramach wnoszonego czynszu, a po uzyskaniu stabilizacji finansowej przejąć na siebie resztę zobowiązań finansowych i stać się jego właścicielami – powiedział 10 marca br. podsekretarz stanu Piotr Styczeń, podczas spotkania z Radą Krajowego Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność” w Krakowie.

Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Związku w celu przedyskutowania problematyki budownictwa mieszkaniowego, swoją tematyką objęło także różnorodne aspekty prowadzenia prac budowlanych, zasad organizacji przetargów oraz kwestii nadzoru stosowania odpowiednich materiałów i technologii w budownictwie. Związkowcy w swoich wypowiedziach wskazywali problemy, na które narażone są firmy przestrzegające układów zbiorowych oraz przepisów prawa pracy w tym standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas cenowego konkurowania w przetargach z firmami naruszającymi obowiązujące normy prawne.

Podkreślali ciągle obecny udział szarej strefy w budownictwie, zarówno w odniesieniu do niezgodnego z obowiązującymi zasadami zatrudniania pracowników jak i unikania rozliczeń z tytułu należnych podatków i składek. Dopytywali się również o zamierzenia Rządu wobec istniejącego problemu mieszkaniowego, o jednoznaczną ocenę skali tego zjawiska oraz o planowane rozwiązania, które pozwoliłyby w najbliższym czasie przynajmniej na złagodzenie tej trudnej sytuacji.

Odpowiadając na kierowane pytania wiceminister P. Styczeń wyjaśnił, że przyjęty przez Sejm dokument „Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku” wskazuje na cały zespół działań, które będzie podejmować Ministerstwo Infrastruktury w celu rozwiązania problemu mieszkaniowego zarówno w odniesieniu do osób rozpoczynających karierę zawodową, tych, których sytuacja finansowa wymaga przejściowego wsparcia w zapewnieniu im dachu nad głową, jak też wobec osób stale potrzebujących wsparcia ze strony społeczeństwa w rozwiązaniu problemów bytowych.

Podkreślił pomocniczą rolę państwa, zarówno na szczeblu centralnym jak i samorządowym w zapewnianiu obywatelom dachu nad głową, wskazując jednocześnie na potrzebę ustanowienia takich uregulowań prawnych, które uczyniłyby budownictwo mieszkaniowe – deweloperskie oraz indywidualne – mniej podatne na zmiany sytuacji ekonomicznej w innych gałęziach gospodarki. Obecny na spotkaniu Naczelnik Wydziału Finansowania Mieszkalnictwa i Analizy Rynku Departamentu Strategii Budownictwa MI Artur Polak wyjaśnił podstawowe zastrzeżenia strony rządowej, które budzi poselski projekt ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe. Przybliżył zawarty w projekcie mechanizm finansowania budownictwa oraz rozmiar obciążeń finansowych dla budżetu państwa, którym będzie on skutkował.

Spotkanie zakończyło się zapowiedzią kontynuacji rozmów na przełomie kwietnia i maja br., wraz z postępem prac nad przygotowywaniem ustaw związanych programem budownictwa do 2020 roku.

Rate this post