Uwaga na śmiercionośny czad!

Pomimo tego, że Towarzystwa Budownictwa Społecznego co rok przeprowadzają akcje informacyjne na temat zagrożeń wynikających z użytkowania gazowych podgrzewaczy wody, każdy sezon grzewczy przynosi kolejne ofiary śmiertelne. Niestety przyczyną tych zdarzeń jest nieprzestrzeganie podstawowych zasad użytkowania tych urządzeń.

Towarzystwa Budownictwa Społecznego jako zarządcy budynków przypominają, iż dzięki właściwemu użytkowaniu urządzeń w lokalach wyposażonych w gazowe urządzenia grzewcze możemy zapobiec groźnym dla zdrowia i życia skutkom zatrucia tlenkiem węgla.

Główne przyczyny zaczadzeń związane są z:
– niesprawną wentylacją (zbytnie uszczelnienie mieszkania, zatkane otwory wentylacyjne, brak wentylacji),
– niesprawnymi urządzeniami grzewczymi,
– wadliwym podłączeniem lub brakiem podłączeń urządzeń do komina,
– uszkodzonym lub niedrożnym kominem.

Zadbajmy o własne bezpieczeństwo dokonując przeglądu swojego piecyka, a urządzenie stare niesprawne bezwzględnie wymieńmy, na wyposażone w czujnik czadu i zawór odcinający dopływ gazu. Przed modernizacją łazienki, czy wymianą piecyka, należy bezwzględnie uzyskać w tej sprawie opinię kominiarską. Szczególną uwagę należy zachować w przypadku, gdy w lokalu zainstalowano natrysk w miejsce wanny, wtedy w łazience nie powinien funkcjonować piecyk z otwartą komorą spalania.

Bardzo ważne jest aby:
1) wszystkie urządzenia były prawidłowo podłączone przez uprawnionego specjalistę, zgodnie z instrukcją producenta,
2) zapewniony był stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenie oraz odpływ spalin,
3) wszystkie urządzenia były prawidłowo eksploatowane i sprawne,

Stały dopływ świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie ma podstawowe znaczenie. Jego brak powoduje niedokładne spalanie i powstawanie tlenku węgla. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelne lub uszczelnione na zimę.

W związku z tym:
– przed każdą kąpielą należy dobrze przewietrzyć łazienkę,
– nowe, szczelne okna powinny być wyposażone w nawiewniki powietrza lub powinny mieć funkcję rozszczelnienia (mikrowentylacji),
– nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych, zarówno w drzwiach do łazienki, jak i w przewodzie wentylacyjnym,
– w czasie kąpieli nie należy używać innych urządzeń służących do spalania gazu (kuchenka gazowa, piekarnik),
– kąpiel w łazience, połączona z kilkakrotnym włączaniem i wyłączaniem piecyka gazowego, powinna trwać jak najkrócej, drzwi łazienki muszą być wyposażone w kratki nawiewne ,
– nie wolno ogrzewać mieszkania za pomocą kuchni gazowych, piekarników gazowych lub gazowych przenośnych urządzeń promiennikowych,
– instalowanie wentylatora w pomieszczeniu, w którym znajduje się piecyk gazowy jest zabronione,
– w czasie kąpieli nie należy włączać wentylatora w kuchni lub w innym miejscu w mieszkaniu ponieważ jego działanie osłabia naturalny ciąg spalin w przewodzie spalinowym piecyka gazowego,
– urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Stary, zużyty, nie czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu. Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego, która leży po stronie najemcy lub właściciela mieszkania, może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne.
Skutecznym sposobem na uniknięcie zatrucia jest zainwestowanie 100-200 zł w specjalne czujniki, które ostrzegą przed niewidzialnym i niewyczuwalnym, a śmiertelnie niebezpiecznym czadem.

Rate this post