Senat zgłosił poprawki do nowej ustawy dotyczącej TBS

Senat zgłosił w piątek poprawki do nowelizacji ustaw umożliwiających wykup na własność mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Społecznego. Dotyczą m.in. umarzania kredytów na mieszkania udzielanych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Senat wprowadził m.in. zmiany w rozdziale ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, dotyczącym wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Skreślono np. możliwość wyodrębnienia na własność, na podstawie wniosków złożonych do 30 września 2009 r., lokali mieszkalnych będących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK. Z jednego z przepisów usunięto także fragment uzasadnienia do nowelizacji.

Ponadto Senatorowie wprowadzili poprawkę do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z nią, w przypadku lokalu mieszkalnego wybudowanego z udziałem kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, spłata przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu, podlega odprowadzeniu przez spółdzielnię mieszkaniową do Funduszu Dopłat.

Rate this post