Ropczyce – TBS Ropczyce

Ropczyce – TBS Ropczyce. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mehoffera w Ropczycach

Aktualnie trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projektu architektoniczno-budowlanego) na budowę bloku mieszkalnego wielorodzinnego (24 lokale mieszkalne, 2 klatki schodowe, 4 kondygnacje nadziemne) wraz z urządzeniami technicznymi, miejscami parkingowymi, zagospodarowaniem terenu przy ul. Mehoffera w Ropczycach.

TBS Sp. z o.o.
ul. Parkowa 1/3,
39-100 Ropczyce
tel. (0-17) 22 18 123

Rate this post