Rodzina na swoim – podsumowanie

2012 r. jest ostatnim rokiem, w którym będzie można kupić mieszkanie w ramach programu Rodzina na swoim, choć zmiany zasad przyznawania rządowych dopłat, jakie weszły w życie 31 sierpnia 2011 r. już przyczyniły się do jego znacznego ograniczenia.

W ciągu pięciu lat w ramach działania programu przyznano blisko 136 tys. kredytów mieszkaniowych na preferencyjnych warunkach. Warto zaznaczyć, że program ten miał za zadanie poprawę sytuacji mieszkaniowej głównie młodych znajdujących się jeszcze na dorobku małżeństw, starających się o swoje pierwsze wspólne mieszkanie. W rzeczywistości jednak z dofinansowania kredytu korzystały również starsze osoby, a nawet te powyżej 60 roku życia. Dokładne dane dotyczący liczby i wartości przyznanych zobowiązań kredytowych Rodziny na swoim przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Rodzina na Swoim
Liczba i wartość kredytów udzielonych w programie Rodzina na swoim, stan na grudzień 2011 r.

Jak widać z powyższego zestawienia większość przyznanych kredytów została wykorzystana na zakup mieszkania na rynku wtórnym. Liczba zobowiązań hipotecznych na zakup nowego lokalu mieszkalnego zaczęła się za to wyraźnie zwiększać od 2009 r. Należy podkreślić, że w chwili obecnej ciężko jest znaleźć lokum mieszczące się w dzisiejszych limitach cenowych, zwłaszcza na rynku wtórnym. W tym wypadku dostępne są najczęściej lokale w kiepskim stanie technicznym, z przeznaczeniem do remontu. Z drugiej strony warto zaznaczyć, że od pewnego czasu pojawiają się już inwestycje deweloperskie oferujące nowe jednostki mieszkalne, które obecnie można nabyć na preferencyjnych warunkach kredytowych.

Dotyczy to jednak zazwyczaj kilku wybranych lokali w danym budynku, które są traktowane przez deweloperów, jako reklama całego projektu. Inną strategią deweloperów jest oferowanie cen spełniających obecne wymogi Rodziny na swoim w wypadku szybkiej wpłaty całości lub większej części całkowitej kwoty za mieszkanie, co oczywiście jest utrudnione, gdy ma zostać ono zakupione na kredyt.

W związku z tym można się spodziewać, że 2012 r. będzie zapewne pierwszym, w którym liczba i wartość udzielonych kredytów z rządowym wsparciem będzie niższa niż miało to miejsce rok wcześniej.

Rate this post