Projekt nowelizacji ustawy dotyczącej programu „Rodzina na Swoim”

18 stycznia Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Ustawa, na podstawie której realizowany jest rządowy program „Rodzina na Swoim”, określa zasady ubiegania się o preferencyjny kredyt na zakup lub budowę własnego mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Państwo za pośrednictwem ulokowanego w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Dopłat wspomaga kredytobiorców przez okres 8 lat, pokrywając część odsetek od zaciągniętego kredytu.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy przewiduje:

  • obniżenie wysokości maksymalnych cen mieszkań lub kosztów budowy, na które będzie można zaciągnąć preferencyjny kredyt (zmniejszenie współczynnika określającego średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych z 1,4 do 1,1);
  • wprowadzenie zmiany ograniczającej wiek kredytobiorcy zaciągającego preferencyjny kredyt do maksymalnie 35 lat (w przypadku małżeństw górna granica wieku starszego z małżonków);
  • wyłączenie z programu finansowania preferencyjnym kredytem transakcji zawieranych na rynku wtórnym;
  • poszerzenie katalogu osób, które będą mogły przystąpić do kredytu w przypadku nieposiadania przez docelowego kredytobiorcę zdolności kredytowej; – określenia dodatkowych czynników, które powodują zaprzestanie stosowania dopłat do oprocentowania;
  • zakończenie okresu przyjmowania wniosków o preferencyjny kredyt z końcem 2012 roku;
  • wejście w życie przepisów nowelizacji po 14 dniach od dnia ogłoszenia ustawy.

Rząd, przyjmując projekt nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, zdecydował jednocześnie o pozostawieniu bez zmian zakresu podmiotowego beneficjentów pomocy państwa (rezygnacja z propozycji poszerzenia zakresu kredytobiorców o jednoosobowe gospodarstwa domowe).

Po wprowadzeniu do treści projektu ustawy wszystkich zmian uwzględniających ostateczne rozstrzygnięcia rządu projekt zostanie w najbliższych dniach skierowany do dalszych prac parlamentarnych.

Przeczytaj także:  Projekt założeń do reformy systemu budownictwa społecznego przyjęty

Rate this post