Prezydent podpisał ustawę umożliwiającą wykup mieszkań w TBS

Kancelaria prezydenta RP poinformowała, że 12 września prezydent podpisał nowelizację ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Nowe przepisy dają najemcom możliwość wykupu mieszkania wybudowanego z udziałem kredytu z Krajowego Funduszy Mieszkaniowego lub Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego.

Celem ustawy jest umożliwienie wyodrębnienia i sprzedaży lokali mieszkalnych wybudowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego albo spółdzielnie mieszkaniowe przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK.

Ustawa stanowi, że zbycie lokalu mogłoby nastąpić wyłącznie na rzecz najemcy, za cenę nie niższą niż cena rynkowa. Środki uzyskane przez spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego ze sprzedaży lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem mają być w pierwszej kolejności przeznaczane na spłatę przypadającej na ten lokal części kredytu, wraz z odsetkami, udzielonego przez BGK.

Obecni najemcy będą mogli wykupić wynajmowane mieszkanie po cenie rynkowej pomniejszonej o zwaloryzowany wkład własny, czyli partycypację. Zwykle wynosi ona 20-30 proc. wartości lokalu.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rate this post