Prezydent podpisał ustawę o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych

12 grudnia br. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

Nowelizowana ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii mieszkaniowych (Dz. U. Nr 119, poz. 1115, z późn. zm.) zawiera rozwiązania służące udzieleniu pomocy państwa w spłacie długoterminowych kredytów zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do dnia 31 maja 1992 r. Pomoc państwa w spłacie kredytów wskazanych w ustawie stanowi jedną z podstawowych form zobowiązań przyjętych przez państwo w obszarze mieszkalnictwa w związku z przemianami, jakie towarzyszyły transformacji gospodarczej (obok refundacji bankom wypłacanych premii gwarancyjnych z tytułu systematycznego oszczędzania na mieszkanie) w okresie PRL.

Ustawa wydłuża, do dnia 31 grudnia 2017 r., termin w jakim kredytobiorca może dokonać całkowitej spłaty kredytu wraz z częścią skapitalizowanych i przejściowo wykupionych odsetek, uzyskując możliwość złożenia wniosku o umorzenie pozostałej kwoty zadłużenia, w tym możliwość całkowitego rozliczenia się z zaciągniętego w przeszłości zobowiązania kredytowego. Jednocześnie kredytobiorcy przysługiwać będzie dodatkowo roszczenie o uzyskanie prawa własności zadłużonego mieszkania.

5/5 - (1 vote)