Poznań – cel strategiczny Program „Własne M” dla naszych mieszkańców!

Na zlecenie Władz Miasta Poznań przygotowywana jest przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami ”Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2011-2021”. W ramach wykonywanego opracowania analizowana jest prognoza m.in. zapotrzebowania na mieszkania, w szczególności potrzeby mieszkaniowe i możliwości ich zaspokojenia z uwzględnieniem prognoz demograficznych, możliwości finansowania ze strony samych mieszkańców oraz oczekiwanych przez mieszkańców Poznania standardów mieszkaniowych.

W polityce mieszkaniowej opisana zostanie wizja, misja, cele, programy działania oraz środki finansowe na realizację z podziałem na cele krótkoterminowe (do 5 lat) i cele średnioterminowe (do 10 lat).

W zasobie Miasta Poznania lokale mieszkalne stanowią ok. 836 324 m2, natomiast lokale użytkowe stanowią ok. 318 820 m2 powierzchni użytkowej. Poznań, jak wiele polskich miast boryka się również z problemem braku lokali socjalnych. W konsekwencji zmuszony jest do wypłacania gigantycznych, idących w miliony złotych odszkodowań z tytułu niezrealizowanych wyroków eksmisyjnych. W stolicy Wielkopolski na lokal socjalny oczekuje w chwili obecnej ok. dwóch tysięcy osób. W roku 2010 z budżetu miasta Poznań wydane zostało 8,2 mln. złotych na rzecz właścicieli mieszkań zajmowanych przez eksmitowanych. Niestety problem ma charakter nasilający się w większości miast, w tym również w Poznaniu. – Czeka nas niezwykle trudne zadanie związane z opisaniem i wyjściem z tego problemu w ramach tworzonej polityki mieszkaniowej dla miasta Poznania – dodaje Arkadiusz Borek – szef Instytutu Gospodarki Nieruchomościami.

Miasto zamierza również jako jeden z głównych celów strategicznych wdrożyć Program „Własne M”, który został przyjęty z dużym zainteresowaniem.

W Programie „Własne M” najemcy będą partycypować (od 10 do 50% – w miarę własnych możliwości finansowych) w kosztach budowy, ale co najważniejsze, staną się docelowo właścicielami wynajmowanych mieszkań. Stawka miesięcznego czynszu oscylować będzie w granicy od 12 do 20zł/m2 zawierając już w sobie spłatę zaciągniętego kredytu. Miesięczny czynsz nie powinien przekraczać 25% miesięcznych dochodów netto gospodarstwa domowego najemcy, aby nie utraciło płynności finansowej. Tak więc za nowe, energooszczędne mieszkanie o pow. 50m2 najemca wpłacał będzie comiesięczny czynsz w wysokości ok. 600-900 zł zawierający już kredyt i odsetki. Reasumując najemca będziecie miał możliwość wynajmowania mieszkania, stopniowo dochodząc do prawa własności.

Rate this post