Poznaj 6 cech dobrego ubezpieczenia nieruchomości

Ubezpieczenie domu lub mieszkania powinno zapewniać kompletną ochronę przed różnymi zdarzeniami losowymi. Aby było skuteczne, trzeba zadbać o jego odpowiednio szeroki zakres oraz gumy gwarantowane.

Ponadto składka za polisę nie może zbytnio obciążać domowego budżetu. Sprawdź, czym cechuje się dobre ubezpieczenie nieruchomości.

1. Odpowiedni zakres ochrony

Polisy na mieszkanie są do siebie podobne, jednak w każdej z nich w ramach standardowej oferty proponuje się nieco inny zakres ochrony. Ważne, aby wybierając ubezpieczenie wziąć pod uwagę indywidualne cechy nieruchomości oraz wymagania co do odpowiedzialności ubezpieczyciela.

ubezpieczenia nieruchomości

Najczęściej polisa dotyczy murów i elementów stałych budynku. Jako rozszerzenie można zdecydować się na ubezpieczenie:

  • mienia ruchomego i przedmiotów szklanych;
  • od kradzieży z włamaniem;
  • od powodzi i zalania;
  • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym;

Zakres ochrony ubezpieczeniowej warto dopasować do specyfiki nieruchomości i własnych potrzeb. Przykładowo: dodatkowa ochrona przed powodzią może przydać się w mieszkaniach położonych na parterze budynków zlokalizowanych nieopodal rzek, jednak prawdopodobnie okaże się całkowicie zbędna w nieruchomościach umiejscowionych z dala od jakichkolwiek zbiorników wodnych.

2. Właściwa suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia, w skrócie SU, to maksymalna wysokość odszkodowania, którą można uzyskać w ramach polisy. Możliwość wypłacenia całej kwoty istnieje wyłącznie przy wystąpieniu szkody całkowitej. Przy uszkodzeniach poszczególnych elementów budynku lub wyposażenia, ubezpieczyciel szacuje rekompensatę według własnego systemu.

Przy określaniu sumy ubezpieczenia istnieje ryzyko jej zaniżenia lub zawyżenia. Nadubezpieczenie spowoduje konieczność zapłacenia za wysokiej składki. Niedoubezpieczenie z kolei przyczyni się do problemu z odzyskaniem równowartości nieruchomości w razie jej całkowitego zniszczenia np. na skutek pożaru lub katastrofy budowlanej.

3. Minimalna liczba ograniczeń

Polisa mieszkaniowa, podobnie jak każdy produkt ubezpieczeniowy, ma pewne wyłączenia odpowiedzialności, limity i karencje. Przed zawarciem umowy warto dokładnie im się przyjrzeć, aby nie zrozumieć opacznie któregoś z zapisów. Przy ubezpieczeniu nieruchomości często spotyka się:

  • karencje — ochrona przed niektórymi zdarzeniami, np. pożarem czy powodzią, może obowiązywać dopiero po określonym czasie od wejścia umowy w życie;
  • franszyzy redukcyjne — wówczas ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody o wartości nieprzekraczającej określonej kwoty, np. 200 zł;
  • limity — spotykane zwłaszcza przy assistance domowym. Polegają na ograniczeniu nieodpłatnych wizyt specjalistów do określonej liczby w ciągu roku, np. 3.

Przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej zwróć uwagę na powyższe kwestie i wybierz wariant polisy, który przewiduje najmniej ograniczeń.

4. Atrakcyjna cena

Cena polisy mieszkaniowej to wypadkowa wielu różnych czynników, jednak największy wpływ na wysokość składki ma wartość nieruchomości i zakres ochrony.

W wyborze oferty, która nie nadwyręży domowego budżetu z pewnością pomogą porównywarki internetowe dostępne online. Wystarczy wypełnić krótki formularz, aby uzyskać dostęp do kilkunastu punktowego zestawienia najlepszych polis mieszkaniowych proponowanych przez renomowanych ubezpieczycieli.

5. Kompleksowa ochrona

Polisa mieszkaniowa powinna zapewniać wszechstronną ochronę przed różnymi zdarzeniami. Aby to było możliwe, należy zadbać o wykupienie odpowiednich rozszerzeń podstawowego pakietu ubezpieczenia.

Warto pamiętać, aby dobierać wyłącznie niezbędne i potencjalnie przydatne rozszerzenia, bo każde z nich wpływa na podniesienie wysokości składki ubezpieczeniowej.

6. Dopasowanie do potrzeb właścicieli

Polisa mieszkaniowa powinna zostać skonstruowana w taki sposób, aby odpowiadała oczekiwaniom lokatorów. Osoby przechowujące w domu cenną biżuterie powinny zadbać o rozszerzenie pakietu o ochronę kosztowności.

Z kolei właściciele wynajmujący mieszkanie mogą zadbać o dodatkowe OC dla najemców. Ponadto mieszkańcy nieruchomości zlokalizowanych na parterze, zwłaszcza w budynkach położonych w dzielnicach o niezbyt korzystnej renomie, powinni rozważyć zabezpieczenie wartościowych przedmiotów przed włamaniem, rabunkiem i kradzieżą.

6 cech dobrego ubezpieczenia nieruchomości — podsumowanie

Dobre ubezpieczenie nieruchomości zapewnia kompleksową ochronę przed wieloma zdarzeniami losowymi. Powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela lub najemców i gwarantować wsparcie w nagłych sytuacjach.

Przeważnie za najlepsze ubezpieczenie domu i mieszkania w rankingu przygotowanym przez ekspertów uznaje się polisę, która obejmuje dużo ryzyk i jednocześnie ma niewiele wyłączeń odpowiedzialności.

Przed opłaceniem składki ubezpieczeniowej zawsze należy zapoznać się z zapisami zawartymi w OWU, aby móc w pełni świadomie korzystać z ochrony gwarantowanej przez ubezpieczyciela.

5/5 - (1 vote)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl