Powołano nowe TBS w Piasecznie

24 marca na sesji Rady Miejskiej w Piasecznie uchwalono powołanie w mieście Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Celem utworzenia TBS jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy Piaseczno starających się o mieszkania komunalne, a którzy ze względu na niewystarczający dochód, nie mogą tego dokonać samodzielnie na rynku – podano w uzasadnieniu uchwały.

Nowo utworzone towarzystwo nosi nazwę Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Piaseczno” w Piasecznie spółka z o.o.. Miasto i Gmina Piaseczno objęło w nim 100% udziałów wnosząc wkład w wysokości 410 tys. zł., który zabezpieczono w budżecie na 2010 rok.

Powołanie TBS w Piasecznie to w dużej mierze zasługa radnego Krzysztofa Tarchalskiego, który od początku swojej kadencji przekonywał do tego innych członków Rady Miejskiej. Na stronie www.krzysztoftarchalski.pl radny wymienia korzyści, jakie może przynieść miastu i jego mieszkańcom Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Na sesji radni przyjęli także nowe zasady przydziału mieszkań z Gminnego Zasobu Mieszkaniowego. Obecnie będzie trudniej otrzymać taki przydział. Szanse jego otrzymania będą miały najbardziej potrzebujące osoby, o bardzo niskich dochodach.

2.2/5 - (19 votes)