Pora na złożenie deklaracji dochodów

Co dwa lata, do 30 kwietnia najemcy mieszkań TBS mają obowiązek złożenia towarzystwu deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w poprzednim roku. Niezłożenie deklaracji w terminie, lub podanie w deklaracji oświadczenia niezgodnego z prawdą może skutkować dla najemcy poważnymi konsekwencjami.

Więcej o deklaracji i dochodach do TBS w artykule: Progi dochodów najemców TBS

Rate this post