II Podkarpackie Forum Nieruchomości

Rozwój budownictwa mieszkaniowego zależy nie tylko od organów samorządów lokalnych, ale także od swobodnego przepływu kapitału pomiędzy różnymi rodzajami zasobów mieszkaniowych – mówił podsekretarz stanu Piotr Styczeń podczas konferencji II Podkarpackie Forum Nieruchomości 6 kwietnia 2011 r. w Rzeszowie. Wiceminister poinformował uczestników konferencji o przygotowywanych zmianach prawa, nad którymi pracuje parlament oraz rząd. Mówił także, że zarezerwowane w tym roku środki finansowe budżetu państwa przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe są największe w ostatnich kilku latach.

Ministerstwo Infrastruktury konsultuje obecnie założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Wiceminister Piotr Styczeń zapewnił, że w przygotowanym projekcie zapisano, że prawa nabyte obecnych lokatorów zostaną nienaruszone. W zakresie zmian dotyczących dodatków mieszkaniowych będą one wprowadzane stopniowo przez kilka lat.  Będą dotyczyły właścicieli lokali i zostaną wprowadzone z odpowiednim wyprzedzeniem. Podkreślił także, że zaplanowanie w budżecie państwa na 2011 r. wydatkowania na mieszkalnictwo ogółem 1.367,1 mln zł, to środki o 38% większe niż w roku ubiegłym. Jest to kwota najwyższa od 2004 r.

Podczas konferencji zaprezentowano wyniki analizy lokalnego rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych oraz wpływu przepisów prawnych i podatkowych na rozwój rynku nieruchomości. W ramach badań sprawdzano potrzeby mieszkańców i firm, ich preferencje, atrakcyjność inwestycyjną Rzeszowa, procedury inwestycyjne, przyjazność dla inwestorów, wpływ finansowania oraz przepisów prawnych na rozwój rynku nieruchomości. Badano atrakcyjność przyłączonych do miasta terenów, możliwości i kierunki rozwoju, wpływ na rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne miasta.

Konferencja II Podkarpackie Forum Nieruchomości była objęta patronatem Ministra Infrastruktury, Ministra Sprawiedliwości, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa, Wojewody Podkarpackiego, Starosty Rzeszowskiego, Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP.