II Podkarpackie Forum Nieruchomości

Rozwój budownictwa mieszkaniowego zależy nie tylko od organów samorządów lokalnych, ale także od swobodnego przepływu kapitału pomiędzy różnymi rodzajami zasobów mieszkaniowych – mówił podsekretarz stanu Piotr Styczeń podczas konferencji II Podkarpackie Forum Nieruchomości 6 kwietnia 2011 r. w Rzeszowie. Wiceminister poinformował uczestników konferencji o przygotowywanych zmianach prawa, nad którymi pracuje parlament oraz rząd. Mówił także, że zarezerwowane w tym roku środki finansowe budżetu państwa przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe są największe w ostatnich kilku latach.

Ministerstwo Infrastruktury konsultuje obecnie założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Wiceminister Piotr Styczeń zapewnił, że w przygotowanym projekcie zapisano, że prawa nabyte obecnych lokatorów zostaną nienaruszone. W zakresie zmian dotyczących dodatków mieszkaniowych będą one wprowadzane stopniowo przez kilka lat.  Będą dotyczyły właścicieli lokali i zostaną wprowadzone z odpowiednim wyprzedzeniem. Podkreślił także, że zaplanowanie w budżecie państwa na 2011 r. wydatkowania na mieszkalnictwo ogółem 1.367,1 mln zł, to środki o 38% większe niż w roku ubiegłym. Jest to kwota najwyższa od 2004 r.

Podczas konferencji zaprezentowano wyniki analizy lokalnego rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych oraz wpływu przepisów prawnych i podatkowych na rozwój rynku nieruchomości. W ramach badań sprawdzano potrzeby mieszkańców i firm, ich preferencje, atrakcyjność inwestycyjną Rzeszowa, procedury inwestycyjne, przyjazność dla inwestorów, wpływ finansowania oraz przepisów prawnych na rozwój rynku nieruchomości. Badano atrakcyjność przyłączonych do miasta terenów, możliwości i kierunki rozwoju, wpływ na rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne miasta.

Konferencja II Podkarpackie Forum Nieruchomości była objęta patronatem Ministra Infrastruktury, Ministra Sprawiedliwości, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa, Wojewody Podkarpackiego, Starosty Rzeszowskiego, Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP.

Rate this post