Opóźni się budowa mieszkań TBS w Olkuszu

Kilka miesięcy dłużej niż zakładano potrwa budowa bloku z 49 mieszkaniami TBS w Olkuszu przy ul. Osieckiej. Przyczyną opóźnienia są problemy z wykonawcą inwestycji. Władze Olkuskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przewidują, że blok będzie gotowy do końca czerwca.

Inwestycję którą rozpoczęto w grudniu 2010 roku planowano zakończyć do końca lutego tego roku. W przetargu na wykonawcę wyłoniono Przedsiębiorstwo Budowlane „Kombud” Sp. z o. o. z Katowic. „Kombud” nie wywiązał się jednak z umowy. Firma utraciła płynność finansową, pojawiły się zajęcia komornicze, co całkowicie uniemożliwiło kontynuację robót. W OTBS podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy.

Zarząd Olkuskiego TBS jest obecnie na etapie wyłaniania następnego wykonawcy. Do połowy marca powinno być wiadomo, kto będzie kontynuował prace. Wybór odbywa się w drodze negocjacji. Oferty wysłano do pięciu firm, z których odpowiedziały dwie. – Od kiedy zaczęły się problemy z „Kombudem”, cały czas współpracujemy ze specjalistą w zakresie zamówień publicznych. Nowego wykonawcę musi zaakceptować Bank Gospodarstwa Krajowego, który udzielił nam kredytu na budowę. Do zakończenia robót pozostało jeszcze m. in. wykończenie wnętrz, elewacji, wykonanie chodników. Budowa przez cały czas jest zabezpieczana przez firmę ochroniarską – mówią władze OTBS.

Zorganizowano również spotkania z lokatorami, którzy zostali poinformowani o całej sytuacji. – Zależy nam, aby nie utracić zaufania ludzi do budownictwa społecznego. Nasi lokatorzy są partnerami tej inwestycji, wpłacają przecież partycypacje na mieszkania. Budynek przy Osieckiej na pewno ostanie dokończony. Oczywiście na bieżąco informowana jest też gmina, jako właściciel Olkuskiego TBS – dodaje Janusz Pałka.

Rate this post