Oława – TBS Kamienna Góra

Oława – TBS Kamienna Góra

 

Przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane w Oławie przy ul. 3-go Maja

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane polega na adaptacji i przebudowie istniejących budynków, zlokalizowanych w Oławie przy ul. 3-go Maja, będących w przeszłości kompleksem koszarowym dla stacjonujących tam niegdyś wojsk Jednostek Armii Radzieckiej. Adaptacja polegać będzie na przebudowie wnętrza obiektu i dostosowania go na potrzeby mieszkaniowe Towarzystwa Budownictwa Społecznego zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi dotyczącymi standardu wykończenia mieszkań.

Projekt techniczny przewiduje adaptację i przebudowę, nadbudowę budynku w części poddasza na cele mieszkalne oraz przebudowę istniejących kondygnacji parterowej na lokale usługowe. Projekt budowlany zakłada będzie zachowanie zabytkowego charakteru budynków tj. elewacji i wystroju zewnętrznego oraz pomieszczeń parteru poprzez uzyskanie odpowiednich uzgodnień z Konserwatorem Zabytków.

Planuje się, że w I fazie adaptacji budynku powstanie 35 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 1.850,60m2, w których wydzielone zostaną również pomieszczenia gospodarcze. Budynek wyposażony będzie w pomieszczenia zaplecza technicznego tj. wózkownie i suszarnie. Przewiduje się zlokalizowanie w parterze budynku lokale usługowe o łącznej powierzchni 939,20m2. Projektowany budynek wyposażony będzie we wszystkie wymagane instalacje wewnętrzne umożliwiające sprawne i funkcjonalne korzystanie z mieszkań.

TBS
ul. H. Sienkiewicza 7,
58-400 Kamienna Góra
tel. (0-75) 744 26 14, 744 28 16,
fax (0-75) 744 78 14

biuro w Oławie
ul. Kamienna 6
tel. (0-71) 303 23 09

źródło:  bip.olawa.ig.pl

Rate this post