Odwrócona hipoteka – szansą na godne życie seniora czy zagrożenie?

W najbliższy poniedziałek, 13 czerwca 2011 roku, w Krakowie, w siedzibie wojewody małopolskiego, Stanisława Kracika odbędzie się konferencja poświęcona odwróconej hipotece – „Odwrócona hipoteka – szansą na godne życie seniora czy zagrożenie?”. Głównym organizatorem spotkania jest wojewoda Stanisław Kracik wraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, prof. Ireną Lipowicz.

Partnerem merytorycznym jest Komisja Nadzoru Finansowego. Na konferencji będą obecni eksperci ze środowisk prawnych, ekonomicznych oraz instytucji finansowych, funduszy hipotecznych i KNF. Konferencja jest pierwszym głosem w dyskusji społecznej o dodatkowych instrumentach finansowych pozwalających na poprawę życia na emeryturze.

Należy z dużym zadowoleniem przyjąć wspólną inicjatywę wojewody i Rzecznika Praw Obywatelskich na temat produktu odwróconej hipoteki, która od wielu lat jest z powodzeniem oferowana na rynku Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych – zauważa Maria Schicht, prezes Funduszu Hipotecznego Familia – Niewątpliwie konieczna jest edukacja zarówno środowisk prawnych jak i finansowych w zakresie tego produktu oraz wypracowanie standardów oferty dla seniorów.

Rate this post