Od 1 października nowe wskaźniki przeliczeniowe

Od początku października obowiązują zaktualizowane wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wysokość wskaźnika przeliczeniowego ma istotne znaczenie dla ustalania stawek czynszu lokali mieszkalnych, kaucji mieszkaniowych, dodatków mieszkaniowych, uzyskania kredytów mieszkaniowych i innych zagadnień związanych z określeniem wartości odtworzeniowej lokali mieszkalnych.

Wojewodowie są zobowiązani – ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 roku Nr 31 poz. 266 ze zm.) – do ogłaszania wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (raz na pół roku – do końca marca i do końca września). Wojewoda nie ma żadnego wpływu na wysokość wskaźnika, ponieważ dokonuje jedynie jego wyliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wskaźnik ustalany jest dla województwa oraz osobno dla miasta wojewódzkiego i ogłaszany jest w formie Obwieszczenia Wojewody w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Wysokość wskaźnika przeliczeniowego ustalana jest na podstawie:

– danych uzyskiwanych z Urzędu Statystycznego dotyczącego średniej ceny 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie za kwartał poprzedzający kwartał w którym obliczony jest wskaźnik,
– danych z GUS / wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wg województw,
– danych wynikających z własnej analizy Urzędu opartej o informacje przekazane przez inwestorów budynków wielorodzinnych.

Wskaźnik bywa stosowany przez gminy przy określaniu wysokości czynszu w lokalach komunalnych, oraz jest używany w Towarzystwach Budownictwa Społecznego. W budynkach TBS-ów czynsz za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie może być wyższy w skali roku niż 4 procent wartości odtworzeniowej. Wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

Wskaźnik jest ważny dla osób, które planują zakup mieszkania w ramach rządowego programu „Rodzina na swoim”. Ustawa o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania, na podstawie której obecnie realizowany jest ten program, uzależnia przyznanie kredytów oraz dopłat m.in. od wysokości wskaźnika, w ten sposób, że koszt planowanych przedsięwzięć budowlanych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i danej procentowej wartości wskaźnika.

Aktualny wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

Maksymalne dopuszczalne stawki czynszów w TBS wyliczone według nowych wskaźników

Rate this post