O rynku mieszkaniowym na Dolnym Śląsku

Społeczne budownictwo mieszkaniowe było jednym z głównych tematów poruszanych na spotkaniu wiceministra P. Stycznia z prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem podczas IV Dolnośląskiego Seminarium Rynku Zarządzania Nieruchomościami.

– Nadchodzący rok 2011 będzie okresem najwyższych nakładów z budżetu państwa na cele mieszkaniowe od roku 2004, czyli od momentu, kiedy gminy przejęły obowiązek wypłacania swoim mieszkańcom dodatków mieszkaniowych – powiedział 25 października br. we Wrocławiu podsekretarz stanu Piotr Styczeń, podczas spotkania z zarządcami i pośrednikami w obrocie nieruchomościami.

Wrocławskie IV Dolnośląskie Seminarium Rynku Zarządzania Nieruchomościami, stanowiące element doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, w rozumieniu Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r., było okazją do wymiany poglądów ze środowiskiem osób związanych zawodowo z rynkiem nieruchomości na temat wprowadzanych na nim zmian oraz skutków już obowiązujących regulacji.

Najwięcej pytań dotyczyło projektów kolejnych nowelizacji prawa spółdzielczego, przyszłości funkcjonowania programu „Rodzina na Swoim”, zamierzeń resortu wobec lokali wybudowanych przy udziale środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, wymagań stawianych osobom wykonujących zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz planowanych przyszłych form zaangażowania państwa w rozwój budownictwa mieszkaniowego.

Wiceminister Piotr Styczeń z prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem omawiali sprawy budownictwa społecznego. Szczególną rolę w ich realizacji we Wrocławiu odgrywa TBS Wrocław, spółka której jedynym właścicielem jest Gmina Wrocław.
Towarzystwo finansuje swoje inwestycje głównie z preferencyjnych kredytów udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Aktualnie jest ono właścicielem ponad dwóch tysięcy mieszkań. Inwestycje, realizowane w sposób kompleksowy, obejmują również budowę dróg dojazdowych, miejsc parkingowych i placów zabaw dla dzieci.

Unikalnym w skali kraju przedsięwzięciem jest realizowany wspólnie z gminą program „Absolwent”, w ramach którego – przy finansowym wsparciu gminy – mieszkania na wynajem otrzymują młodzi pracownicy naukowi wrocławskich wyższych uczelni.

Spotkanie, w którym uczestniczył także Prezes Zarządu TBS Wrocław Kazimierz Fiurst, poświęcone było praktycznym aspektom realizacji ustawy o popieraniu niektórych form budownictwa mieszkaniowego.

Rate this post