Nowy wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia

Wojewodowie obwieścili wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, od którego zależy wysokość czynszu w Towarzystwach Budownictwa Społecznego. Nowy wskaźnik obowiązuje od 1 kwietnia do 30 września 2010 roku.

W województwie pomorskim wskaźnik przeliczeniowy nie zmienia się – tam nowy zostanie ogłoszony 1 lipca 2010r.

Wysokość nowych wskaźników publikujemy w dziale PRAWO -> Wskaźniki przeliczeniowe

Na podstawie aktualnego wskaźnika wyliczyliśmy maksymalne stawki czynszu w miastach i województwach jakie mogą zastosować obecnie towarzystwa.

Rate this post