Nowe własne mieszkanie już za 50 tys. zł

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu sp. z o.o. uruchamia nowy system budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta Bolesławca. W systemie tym przyszli zainteresowani najemcy będą mogli wykupić jeden udział w Spółce TBS. Wykup udziału oraz, wpłata kaucji zabezpieczającej dają prawo do otrzymania mieszkania, prawo do czynnego nim dysponowania, jak również prawo dojścia do własności już po 15 latach.

Wartości udziałów będą nierówne, zależne od powierzchni mieszkania, o które wnioskuje przyszły najemca. Wysokość udziału będzie wynosiła 50% wysokości kosztów budowy mieszkania i zależna będzie od kosztu budowy 1m2 powierzchni użytkowej w danym budynku.

Dla przykładu:

koszt budowy 1m2 powierzchni użytkowej wynosi 2000zł, czyli koszt budowy mieszkania o powierzchni 50m2 x 2000zł = 100.000zł, stąd koszt jednego udziału: 100.000zł x 50% = 50.000zł

Przyszły najemca będzie również musiał wpłacić kaucję, która jest formą gwarancji zabezpieczającej roszczenia z tytułu najmu i szkód powstałych w przedmiocie najmu ponad standardowe jego zużycie. Kaucja taka podlega zwrotowi po zakończeniu najmu, pod warunkiem braku szkód i zaległości w opłatach, lub w momencie dojścia do własności. Pobierana jest ona bezpośrednio przed podpisaniem umowy najmu w wysokości nie przekraczającej rocznego czynszu. Dla mieszkania z powyższego przykładu wysokość kaucji wyniesie około 6.800zł.

Przez następne 15 lat najemca będzie płacił czynsz. Czynsze w mieszkaniach budowanych w proponowanym systemie będą zawierały się w granicach 11-12zł za m2, z czego około 85% stawki czynszu stanowić będzie rata kredytu zaciągniętego przez TBS na pokrycie pozostałych kosztów budowy.

Mieszkania będą przekazywane najemcom do użytku w stanie, który określany jest jako „lokal w stanie deweloperskim” czyli: ściany działowe, drzwi zewnętrzne, rozprowadzenie wszystkich instalacji bez ich zakończenia odpowiednią armaturą sanitarną bądź elektryczną, montaż stolarki okiennej, parapety wewnętrzne, grzejniki c.o., ściany pomalowane jednokrotnie na biało, posadzki przygotowane do położenia podłóg. Da to przyszłemu najemcy, a docelowo właścicielowi, pewną swobodę w kształtowaniu otoczenia, w którym przebywa na co dzień.

Po 15 latach od nabycia udziału i podpisania umowy najmu mieszkania, najemca wystąpi ze Spółki, (zostanie umorzony jego udział). Stanie się on prawowitym właścicielem mieszkania, czynsz ulegnie likwidacji, otrzyma zwrot kaucji i automatycznie przystąpi do wspólnoty mieszkaniowej.
W trakcie okresu trwania najmu, najemca otrzyma również możliwość dysponowania swoim udziałem, na przykład: zbycie udziału osobie trzeciej. Mieszkanie po wpłacie kaucji otrzyma w najem osoba, która udział ten objęła.

Wszelkie pytania dotyczące nowego systemu budownictwa mieszkaniowego można kierować pod nr telefonu TBS w Bolesławcu: (75) 644 81 19

4.9/5 - (126 votes)