Znamy nowe szczegóły programu „Mieszkanie dla młodych”

Projekt założeń projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych – program „Mieszkanie dla młodych” został skierowany do konsultacji społecznych. Potrwają one 30 dni licząc od 8 listopada. Przy tej okazji wiceminister budownictwa Piotr Styczeń zdradził kolejne szczegóły dotyczące tego programu.

Główne założenia pozostały takie same jak w koncepcji przedstawionej przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka po drugim expose Premiera Donalda Tuska w połowie października.

Wśród nowych informacji znalazły się zapowiedzi sankcji za wynajem lub sprzedaż lokalu przed upływem 5 lat od jego zakupu. Jeśli ktoś zdecyduje się na takie działanie będzie musiał zwrócić proporcjonalną część dopłaty podstawowej wynoszącej 10%. Nie trzeba będzie oddawać tych pieniędzy pod warunkiem, iż sprzedaż mieszania będzie miała miejsce po trzech latach, a w ciągu kolejnych dwóch wszystkie pieniądze uzyskane z tej transakcji zostaną przeznaczone na zakup innej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dodatkowa dopłata z tytułu urodzenia lub przysposobienia trzeciego lub kolejnego dziecka nie będzie podlegała zwrotowi.

Program „Mieszkanie dla młodych” polega na dopłatach pokrywających część ceny nabycia własnego, pierwszego mieszkania z rynku pierwotnego. Wiąże się on z koniecznością zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Nie może to być jednak dowolny kredyt. Z uszczegółowionych informacji wynika, iż dopłata będzie przyznawana dla kredytów o wartości stanowiącej co najmniej 50% ceny lokalu mieszkalnego (wskaźnik LTV nie niższy niż 50%).

Korzystne informacje dotyczą singli. Powierzchnia mieszkania kwalifikującego się do programu „Mieszkanie dla młodych” nie będzie mogła przekraczać 75 mkw., przy czym dopłata obejmie 50 mkw. Co ważne nie będzie tutaj rozróżnienia na rodziny i osoby samotne. W „Rodzinie na swoim” dopłata dla osoby samotnej obejmuje maksymalnie 30 mkw., a dopuszczalny metraż nieruchomości mieszkalnej wynosi 50 mkw.

Limit wiekowy ustalony w „Mieszkanie dla młodych” na 35 lat w przypadku małżeństw podobnie jak ma to miejsce w jeszcze obowiązującej „Rodzinie na swoim” oceniany będzie przez pryzmat wieku młodszego z małżonków.

W dalszym ciągu jako planowany termin wejścia w życie ustawy utrzymywany jest termin 1 lipca 2013 r.

Program „Mieszkanie dla młodych” zgodnie z intencją jego autorów ma być naturalną kontynuacją wygaszanej „Rodziny na swoim”, ale z istotnymi zmianami i uzupełnieniami. Skierowanie do konsultacji społecznych to dopiero początek długiej drogi.

Należy mieć nadzieję, iż na kolejnych jej etapach projekt ustawy zostanie na tyle dopracowany, by w jak najlepszym stopniu okazała ona się realnym wsparciem dla młodych osób w nabyciu ich pierwszego mieszkania, a przyjęte w niej ograniczenia nie spowodują wzrostu cen na rynku.

Rate this post