Nowe formy budownictwa czynszowego

W gminie Murowana Goślina opublikowano ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane. Jest to nowy w gminie, ale i nowatorski na skalę kraju, projekt dotyczący budownictwa czynszowego. Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi z dnia 9 stycznia 2009 r. oznacza w praktyce wyłonienie podmiotu sektora prywatnego, który zaangażuje się finansowo w przedsięwzięcie, przejmując ciężar finansowania inwestycji, w zamian za pobieranie pożytków z przedmiotu koncesji przez wiele lat.

Gmina (koncesjodawca) jako przedmiot koncesji przekazuje do rozbiórki 3 budynki mieszkalne położone przy ul. Przemysłowej 11, 13 i 17 w Murowanej Goślinie. Od koncesjonariusza oczekuje się rozbiórki ww. budynków, zaprojektowanie oraz wybudowanie jednego lub więcej budynków mieszkalnych, w których będzie nie mniej niż 60 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej 3.000 m2. Gmina z łącznej puli wybudowanych mieszkań zabezpiecza sobie prawo do wskazywania najemców w 16 lokalach, które mają być lokalami o czynszu komunalnym. Pozostałe lokale będą wynajmowane na wolnym rynku przez koncesjonariusza.

Realizacja tego projektu wpłynie istotnie na poprawę sytuacji mieszkaniowej części mieszkańców gminy. Ze względu na zbyt niskie dochody wielu z nich nie ma szans na uzyskanie kredytu na zakup mieszkania u dewelopera lub na rynku wtórnym. Z drugiej strony dochody te są jednak za wysokie, by starać się o lokal w zasobie komunalnym.

Rate this post