Najlepsze TBS w Polsce

Szczecińskie TBS zajęło pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu Towarzystw Budownictwa Społecznego za rok 2014, organizowanym przez Biznes Magazyn „Strefa Gospodarki”, ogólnopolski dodatek do „Dziennika Gazety Prawnej”.

Analizie poddane zostały takie kwestie jak osiągane wyniki finansowe, inwestycje, działania na polu zarządzania nieruchomościami, czy posiadane nagrody i certyfikaty oraz tzw. autorytet branżowy. Pod uwagę brane były również dane „miękkie”, czyli współudział firmy w życiu lokalnych społeczności, integracja z nimi, prowadzona polityka personalna i polityka jakości. Pomimo zmiany wielu czynników zewnętrznych TBS-y pokazują, że mogą być ciekawą alternatywą na polskim rynku nieruchomości posiadając dodatkowo potencjał, który umożliwia również świadczenie usług zarządczych na rzecz innych podmiotów.

STBS już raz otrzymało ten tytuł w 2011 roku. W całym okresie swojej działalności spółka oddała 2679 mieszkań i 59 lokali użytkowych. Aktualnie w trakcie realizacji są 152 mieszkania i 14 lokali użytkowych.

Ranking Towarzystw Budownictwa Społecznego 2014 r.

1. Szczecińskie TBS Sp. z o.o.
2. RTBS Administrator Sp. z o.o. w Radomiu
Stargardzkie TBS Sp. z o.o.
3. Toruńskie TBS Sp. z o.o.
Widzewskie TBS Sp. z o.o.
4. KTBS Zielona Góra Sp. z o.o.
5. Słupskie TBS Sp. z o.o.
6. Jaworznickie TBS Sp. z o.o.
7. Tarnowskie TBS Sp. z o.o.
8. Świdnickie TBS Sp. z o.o.
9. Olsztyńskie TBS Sp. z o.o.
10. Kaliskie TBS Sp. z o.o.

Przeczytaj również:

Szczecińskie TBS – aktualne inwestycje

TBS „Prawobrzeże” – aktualne inwestycje

Jak otrzymać mieszkanie z TBS

Rate this post