Nabór na mieszkania TBS w Skawinie

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, iż z dniem 5 marca 2012 r. ogłasza nabór kandydatów do otrzymania skierowania na zawarcie umowy najmu w lokalach mieszkalnych w Skawinie, przy ul. O. A. F. Studzińskiego 3 wybudowanych przez Małopolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS Małopolska”.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów jakie muszą spełnić kandydaci, warunków finansowych w szczególności w przedmiocie kaucji oraz wysokości czynszu najmu znajdują się poniżej oraz podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu.

Ponadto szczegółowych informacji udzielać będzie Biuro Obsługi Mieszkańców w godzinach urzędowania. Na stronie internetowej oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców udostępnione są druki i formularze konieczne do złożenia wniosku. Wnioski na w/w formularzach wraz z koniecznymi załącznikami składać należy do dnia 5 kwietnia 2012 r. do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 14, pokój 1, tel.: (012) 277-01-02 lub 277-01-85.

Rate this post