Na ile mkw. nowego mieszkania wystarcza przeciętna pensja?

W maju zgodnie z danymi przedstawionymi przez Główny Urząd Statystyczny przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3 617,98 zł brutto. Warto sprawdzić, jakiej powierzchni nowego mieszkania odpowiada ta kwota.

Wskaźnik opierający się na relacji średniej ceny mieszkań oraz przeciętnych zarobków może być wykorzystany, jako swego rodzaju miara dostępności mieszkaniowej. Trzeba zaznaczyć, że choć od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej notowany był wyraźny wzrost przeciętnego dochodu, to jednak jego tempo zwłaszcza w latach 2004 – 2008 nie dorównywało postępowi cen nowych lokali mieszkalnych. Na przestrzeni ostatnich trzech lat w naszym kraju miały miejsce jednak obniżki cen mieszkań. Mimo tego, że nie osiągały one wielkich rozmiarów, to jednak systematyczne spadki cen sprawiły, że są one już wyraźnie niższe niż w szczytowym 2008 r.

Poniżej zamieszczono zestawienie przedstawiające, jak dużą powierzchnię nowego mieszkania mogą nabyć mieszkańcy głównych miast Polski za miesięczny dochód równy przeciętnej pensji w sektorze przedsiębiorstw netto za maj 2012 r.

Relacja przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw netto do średniej ceny mkw. nowego mieszkania

Ceny mieszkań

Najwięcej mkw. nowego mieszkania za średnie wynagrodzenie w przemyśle dla całego kraju można nabyć w Łodzi i Katowicach, bowiem tam ceny są najniższe. Warto jednak zaznaczyć, że przeciętne zarobki mogą się znacznie różnić w zależności od regionu. W związku z tym po mimo tego, że zdecydowanie najniższy wynik otrzymano w stolicy, to w rzeczywistości wiadomo, że w Warszawie zarobki należą do najwyższych w kraju. Dzięki temu powierzchnia nowego lokum, jakie można za nie nabyć będzie odpowiednio wyższa.

Podsumowując warto dodać, że w najbliższej przyszłości spodziewane są dalsze stopniowe spadki cen mieszkań. Choć nie należy się spodziewać gwałtownych przecen, to jednak taka sytuacja może pozytywnie wpłynąć na dostępność mieszkaniową Polaków.

Rate this post