Mogą wzrosnąć czynsze w Gdańsku

Od początku nowego roku zacznie obowiązywać nowa wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Gdańska i woj. pomorskiego. Dla najemców mieszkań TBS wysokość wskaźnika ma szczególne znaczenie, gdyż z niej obliczana jest maksymalna dopuszczalna stawka czynszu. W porównaniu do ostatnio obowiązującego, nowy wskaźnik w województwie pomorskim niemal się nie zmieni, natomiast w Gdańsku wzrośnie o 8%.

Wartość wskaźnika na okres 01.01.2012 r. – 30.06.2012 r. wynosi dla:

– województwa pomorskiego – 4 106,0 zł

– miasta Gdańska będącego siedzibą Wojewody Pomorskiego i Sejmiku Województwa – 5 288,0 zł
Informacja ta została podana w Obwieszczeniu Wojewody Pomorskiego z dnia 06.12.2011 r., które zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 13.12.2011 r. (Nr 166, poz. 3614).
Obwieszczenie to wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 r.

Na podstawie podanego wskaźnika maksymalna stawka czynszu w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego może wynieść:

– 13,69 zł/m2 dla woj. pomorskiego

– 17,63 zł/m2 dla miasta Gdańska

Zobacz także:
Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
Maksymalne stawki czynszów w TBS

Rate this post