Minister Cezary Grabarczyk o zmianach w budownictwie mieszkaniowym

Jesteśmy w przededniu debaty nad polityką państwa w budownictwie mieszkaniowym. W maju Ministerstwo Infrastruktury skieruje do konsultacji społecznych dokument zawierający założenia polityki mieszkaniowej. Zapraszam do udziału w tej debacie – powiedział Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, otwierając Krajowy Kongres Finansowania Nieruchomości.

Szef resortu stwierdził także, że przygotowywana jest korekta programu „Rodzina na swoim”. Naszym zamierzeniem jest, aby program adresowany był tylko do rynku pierwotnego. Chcemy, aby dostęp do pomocy państwa uzyskali także ci, którzy nie tworzą jeszcze rodziny – powiedział Minister C. Grabarczyk. Dotychczasowe zmiany w programie „Rodzina na swoim” pozwoliły utrzymać akcję kredytową banków i działalność inwestycyjną deweloperów. Stworzyliśmy szansę dla ponad 50 tys. rodzin na pozyskanie podstawowego dobra jakim jest mieszkanie – dodał.

Biorący udział w kongresie przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów Jan Krzysztof Bielecki podkreślił, że obecnie co piąty kredyt udzielany jest według modelu „Rodzina na swoim”.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało także program budownictwa socjalnego. Zamierzeniem resortu jest zwiększenie wsparcia finansowego w kosztach tego typu inwestycji. Opracowany został program termomodernizacji i remontów. Wprowadzone zostały zmiany w systemie refundacji dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych. Dzięki temu zwiększyła się liczba odbiorców premii gwarancyjnych, może ona być konsumowana nie tylko na pozyskanie mieszkania, ale także na modernizację i remonty mieszkań. Najważniejsza zmiana ustawowa dotyczy systemu najmu – wprowadza nową kategorię tzw. najmu okazjonalnego.

Odnosząc się do sytuacji na rynku budowlanym Minister C. Grabarczyk powiedział, że w ubiegłym roku oddano do użytku 160 tys. mieszkań. To trzecia wielkość w ostatnim dwudziestoleciu, począwszy od 1989 roku. Optymistyczne są również dane napływające obecnie z rynku nieruchomości. W marcu br. o ponad 44 procent zwiększyła się liczba rozpoczynanych budów.

Krajowy Kongres Finansowania Nieruchomości został zorganizowany 29 kwietnia br. w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańską Akademię Bankową pod patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury.

Rate this post