Mieszkania TBS za obligacje

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie emitował długoterminowe obligacje dla Towarzystw Budownictwa Społecznego. Operacja ta umożliwi TBS-om łatwiejsze pozyskanie finansowania inwestycji.

Banki komercyjne niechętnie udzielają kredytów na 25 czy 30 lat, raczej ograniczają się do krótszego finansowania. Taka tendencja utrzymuje się od 2008 roku. Budownictwo społeczne w Polsce nie jest efektywnie finansowane przez rynek bankowy. Dodatkowo większość towarzystw należy do gmin, dlatego aby uzyskać kredyt, muszą ogłosić przetarg. W takim postępowaniu TBS musi przewidzieć wszelkie techniczne szczegóły transakcji, terminy i sposób spłaty kredytu czy kalendarz odsetkowy. Bank musi spełnić wymagania TBS-u, które są określane w tzw. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Jeżeli bank nie wywiąże się z tego, to nie może uczestniczyć w przetargu. Sztywny gorset zamówień publicznych nie sprzyja takim transakcjom. Każda inwestycja mieszkaniowa jest indywidualna. Często jest trudno z góry określić istotne warunki zamówienia na finansowanie komercyjne, bo każda transakcja wymaga indywidualnego podejścia – mówi Dariusz Stachera, Dyrektor Departamentu Budownictwa Społecznego BGK.

Dlatego BGK proponuje TBS-om nowy system finansowania inwestycji mieszkaniowych poprzez emisję obligacji długoterminowych, zabezpieczonych hipoteką. W przypadku emisji obligacji zarówno bank, jak i TBS będą zwolnione z przetargu. BGK będzie odpowiadał za organizację emisji, obsługiwał ją i rozliczał, a także będzie gwarantem powodzenia takiej emisji poprzez wykup wszystkich papierów wyemitowanych przez TBS. TBS będzie je systematycznie wykupował, zgodnie z określonym harmonogramem.

Jako pierwsze umowę z BGK na emisję obligacji podpisało Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Za pozyskane w ten sposób 5 mln zł TBS dokończy budowę bloku z 73 mieszkaniami na wynajem. Kilka innych TBS jest bliskich podpisania umowy, a rozmowy z kolejnymi kilkunastoma są na różnych etapach zaawansowania.

Zobacz także:
Jak otrzymać mieszkanie z TBS

Rate this post