Miejski Bank Mieszkań w Elblągu

W Elblągu działa bank ofert mieszkaniowych, prowadzony przez Zakład Budynków Komunalnych (ZBK), który pośredniczy i pomaga najemcom lokali komunalnych w zamianie mieszkań. Przystąpiły do niego także spółdzielnie i Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Jak poinformowała PAP dyrektor ZBK w Elblągu Agnieszka Kozoń, do tej pory w banku mieszkaniowym było ponad 300 ofert od najemców lokali komunalnych, chcących zamienić mieszkania na większe lub mniejsze albo położone w innej części miasta. Teraz, gdy do banku ofert przystąpiły spółdzielnie i ETBS, liczba propozycji mieszkaniowych może się zwiększyć co najmniej dwukrotnie.

Zarządca mieszkań komunalnych chce, by najemcy i właściciele mogli mieszkać w lokalach, które lepiej zaspokoją ich potrzeby mieszkaniowe i będą bardziej odpowiadały możliwościom finansowym. Aby skorzystać z miejskiego systemu pośrednictwa w zamianie mieszkań, należy złożyć ofertę zamiany lokalu, której druk dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych.

Jak wyjaśniła Kozoń, ZBK będzie pomagał bezpłatnie w znalezieniu ofert mieszkaniowych, ale nie będzie uczestniczył w kwestiach rozliczeń finansowych pomiędzy najemcami lokali komunalnych a właścicielami mieszkań. Podkreśliła, że z systemu zamiany lokali mogą skorzystać wszystkie osoby chcące zamienić dotychczas posiadane mieszkanie, bez względu na zadłużenie.

W Elblągu jest 8,3 tys. lokali komunalnych, ETBS posiadał 249 mieszkań. Według danych GUS (stan na 31 grudnia 2011 roku) w zasobach spółdzielczych znajduje się 9,4 tys. mieszkań, a mieszkań własnościowych jest 25,4 tys.

Zadłużenie mieszkań komunalnych w Elblągu wynosi 33,3 mln zł.

Rate this post